Dvojitá závitnica DNA

Štruktúru DNA poznáme od roku 1953

Štruktúru DNA poznáme od roku 1953

microbiology-163521_1280Dnes je 64. výročie od publikovania objavu Jamesa D. Watsona a Francisa Cricka – dvojitej závitnice DNA. Objav sa zároveň spája s dokončením 13 rokov trvajúceho výskumu ľudské genómu (v roku 2003). Objav dvojitej závitnice umožnil rozvoj vedy a výskumu v oblasti biológie, biochémie, genetiky, zoológie a pod.

V USA je 25. apríl  Národným dňom DNA. Američania robia osvetu o DNA, o genetike a genomike. Organizujú podujatia pre študentov, pedagógov aj pre širokú verejnosť.

Rozlúštenie priestorovej štruktúry DNA stojí na počiatku dlhej rady významných úspechov biologických vied, akými sú napríklad odhalenie genetického kódu, sekvencovanie celých genómov, či analýza transkripcie pomocou mikročipov.

James D. Watson mal iba 25 rokov, keď spolu so starším Crickom objavili, že základ DNA tvoria dve špirály točiace sa opačným smerom okolo jednej osi. Watson je vedcom, ale aj plodným spisovateľom. Jeho kniha „Double Helix“, popisuje objav štruktúry DNA. Stala sa bestsellerom a Watson napísal ešte niekoľko popularizačných kníh a učebníc.

Relaxovaná ľudská DNA, vrátane všetkých 46 chromozómov, je dlhá ~1,8 m a široká len 2 nm.