Certifikáty

LABORATÓRIUM S NAJVYŠŠÍM STUPŇOM CERTIFIKÁCIE

Laboratórium firmy NOVOGENIA je jedno z najmodernejších a najviac automatizovaných laboratórií v Európe. Má množstvo certifikátov a systémov zabezpečenia kvality, ktoré dosahujú medzinárodné štandardy alebo ich ešte prevyšujú.

iso   qualityaustria_logo_en

Sample taking and DNA extraction

Certified through processing in our ISO 15189 laboratory

iso2   qualityaustria_logo_en

Carrying out the lifestyle genetic testing

Certified through processing in our ISO 15189 laboratory

iso3   dakks-logo

Carrying out the medical genetic testing

Certified through processing in a ISO 17025 laboratory

iso4    qualityaustria_logo_en

Medical interpretation of the genetic analysis’ results

Certified through processing in our ISO 15189 laboratory

iso2    qualityaustria_logo_en

Interpretation of the lifestyle genetic analysis’ results

Certified through processing in our ISO 15189 laboratory

iso5

Execution of neonatal screening

Certified through processing in our ISO 15189 laboratory

iso6   BMG-Logo_RGB

Scientific release of medical genetic testing performed at Novogenia

Approved by the Ministry of Health, Austria

iso7   qualityaustria_logo_en

Corporate management and office

Certified by ISO 9001