Choroba s príznakmi, ale naozaj to bola COVID-19?

Okrem starostlivosti o chorých s COVID-19 je v súčasnosti obzvlášť dôležité testovanie čo najväčšieho počtu podozrivých prípadov infekcie SARS-CoV-2. To, čo sa pravdepodobne začalo v čínskej provincii Hubei v decembri 2019, sa v priebehu niekoľkých mesiacov zmenilo na pandémiu. Ochorenie dýchacích ciest COVID-19, vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2, čoraz viac tlačí zdravotné systémy na svoje hranice.

Rozdiel medzi testovaním zo slín a testovaním z krvi po chorobe

Po prekonaní príznakov choroby COVID-19 s miernym priebehom (najmä zvýšená teplota, problémy s dýchaním, suchý kašeľ, výrazná únava, bolesti kĺbov a svalov) je možné zistiť, či osoba naozaj prekonala nový koronavírus, a teda, či je už imúnna voči nemu. A to vďaka testovaniu protilátok v krvi.

Mnoho ľudí nebolo testovaných po nakazení a v prvých dňoch príznakov. Aj po chorobe však môžu zistiť, či ich postihol nový vírus SARS-Cov-2.

Príklad 1:

Eva bola infikovaná 1. apríla. Hneď nasledujúci deň sa nechala testovať na prítomnosť vírusu výterom zo slín, keďže vedela, že sa stretla s nakazeným človekom. Test mala pozitívny. O dva týždne, 14. apríla, sa u nej objavili prvé príznaky choroby, ktorá mala ľahký priebeh. Koncom apríla už bola Eva zotavená a cítila iba únavu. Od 5. mája, 10 dní od odoznenia posledných príznakov, už nemá v sebe vírus a nie je ohrozením pre ďalších ľudí. V tele jej ostávajú protilátky voči vírusu SARS-Cov-2.

Príklad 2:

Adam dostal horúčku, bolí ho celé telo, je unavený a má suchý dráždivý kašeľ. Trvá to niekoľko dní. Jeho choroba má mierny priebeh, a preto mu jeho lekár počas telefonickej konzultácie odporučil domácu liečbu. Adama na prítomnosť nového koroanavírusu netestovali. O dva týždne sa už z choroby zotavil. Už 10 dní nemá žiadne príznaky choroby. Jeho telo už úplne eliminovalo vírus. Chce zistiť, či prekoval chorobu COVID-19 a či je už voči vírusu imúnny. Nechá si otestovať krv na obsah protilátok. Tie sa v krvi začínajú tvoriť 2-8 dní po prvých príznakoch choroby a ostávajú v krvi aj niekoľko rokov.

Kedy je vhodné testovať prítomnosť vírusu a kedy protilátky?

Vírus môže byť v tele prítomný približne 30 dní. Test zo slín dokáže odhaliť vírus už druhý deň od infikovania, nasleduje 14-dňová inkubačná doba. Po nej sa objavia prvé symptómy. Od infikovania ubehne 19-25 dní, kým choroba odoznie. Ešte ďalších 10 dní trvá, kým telo dokáže eliminovať všetky pozostatky vírusu. Od tohto momentu nemá význam PCR testovanie zo slín na prítomnosť vírusu v organizme.

Protilátky sa začínajú v tele tvoriť 2-8 dní po prvých symptómoch, to znamená 16-22 dní od infikovania. Testovanie protilátok má preto význam až na konci choroby a neskôr.

PCR test pred a počas COVID-19

je veľmi presný a na dosiahnutie spoľahlivého výsledku stačí len niekoľko vírusových častíc. Skratka PCR znamená „polymerázová reťazová reakcia“ (PCR, z angl. polymerase chain reaction).

Metóda sa používa na testovanie len obmedzenú dobu od nakazenia. Nezáleží na tom, či testovaná osoba vykazuje príznaky. Test PCR sa môže použiť na určenie, či je pacient infikovaný SARS-CoV-2 a ako dlho je infekčný pre iných ľudí.

Pre koho je užitočný test na COVID-19

 • trpí zjavnými príznakmi respiračného ochorenia
 • bol v kontakte s osobou trpiacou COVID-19
 • pochádza z oblasti s mnohými prípadmi choroby

POSTUP od odobratia slín po výsledok:

 1. objednanie testu
 2. doručenie (poštou) krabičky s testovacím setom a návodom na odber vzorky
 3. samostatne vykonaný výter z hrdla
 4. bezpečné odoslanie odobratej vzorky späť do laboratória v špeciálenom prepravnom obale
 5. stierka na výter je po odobratí vzorky neutralizovaná a uchovávaná v jedinečnom stabilizačnom roztoku, čo eliminuje riziko infekcie
 6. akékoľvek prítomné molekuly vírusu môžu byť detekované až do siedmich dní po odbere
 7. prijatie vzorky do laboratória
 8. analyzovanie vzorky s výsledkom do 1-3 dní
 9. doručenie emailového upozornenia testovanej osobe o hotovom výsledku, ku ktorému sa dostane po chránenom prihlásení

Ako funguje PCR test

Na rozdiel od ľudí vírusy nemajú DNA, ale len RNA. RNA sa musí najskôr extrahovať z vírusu. V ďalšom kroku môže byť izolovaná RNA konvertovaná na DNA pomocou metódy reverznej transkripcie. Takto získaná DNA sa môže zmiešať so špecifickými činidlami, ktoré hľadajú jedinečné vlastnosti koronavírusov zodpovedných za COVID-19. Ak je vyhľadávanie úspešné, DNA sa amplifikuje, aby analyzátor mohol zmerať zvýšenie.

Protilátkový test po COVID-19

Protilátkový test ukazuje, či pacient už prekonal ochorenie COVID-19 a či jeho telo v priebehu infekcie vytvorilo špecifické protilátky proti SARS-CoV-2. Pokiaľ je možné tieto protilátky detegovať v krvi testovanej osoby, osoba je imúnna voči obnovenej infekcii vírusom.

V boji proti infekcii SARS-CoV-2 imunitný systém vytvára protilátky, ktoré dokážu vírus rozoznať a urobiť ho neškodným. Tieto protilátky často zostávajú v krvi niekoľko rokov, a tak zabezpečujú imunitu. Test protilátok má preto zmysel iba pomerne neskoro (na záver choroby a po jej prekonaní). Na druhej strane ponúka možnosť zmerať, či je pacient po chorobe imúnny voči novej infekcii SARS-CoV-2.

POSTUP od odobratia krvi z prsta po výsledok:

 1. objednanie testu
 2. doručenie (poštou) krabičky s testovacím setom a s návodom na odber vzorky
 3. samostatne vykonaný odber niekoľkých kvapiek krvi zo špičky prsta
 4. bezpečné odoslanie odobratej vzorky späť do laboratória v špeciálnom prepravnom obale
 5. prijatie vzorky do laboratória
 6. vykonanie protilátkového testu s výsledkom do 1-3 dní
 7. doručenie emailového upozornenia testovanej osobe o hotovom výsledoku s chráneným prihlásením.

Okrem problémov lekárskej starostlivosti o chorých ľudí sú pri zvládaní pandémie obzvlášť problematické laboratórne kapacity. Multicertifikované génové laboratórium, schválené pre lekársku genetiku, Novogenia v Rakúsku, ponúka možnosť analyzovať až 100 000 vzoriek mesačne a testovať ich na nový koronavírus pomocou najnovších technológií.

Novogenia je jedným z popredných génových laboratórií v Európe. Je certifikované podľa ISO 9001, schválené rakúskym ministerstvom zdravotníctva na vykonávanie lekárskych génových analýz, pracuje podľa normy ISO15189 a je registrované na akreditáciu na rok 2020. Testy na koronavírusy sa uskutočňujú v laboratóriu BSL-2 (biologická úroveň 2 pre analýzu vírusov). K dispozícii má päť analytických staníc.

Rozdiel medzi metódami testovania