Chróm pomáha regulovať cukor v krvi

Chróm pomáha regulovať cukor v krvi

V posledných rokoch sa doplnkom s organickým chrómom venuje zvýšená pozornosť pre ich nízku toxicitu, vysokú biologickú dostupnosť a širokú škálu zdraviu prospešných účinkov. Chróm je často propagovaný ako prostriedok na chudnutie a spôsob, ako podporiť svalovú hmotu a znížiť telesný tuk.

Výsledky vedeckých skúmaní naznačujú, že účinky sú malé v porovnaní s účinkami cvičenia a dobre vyváženej stravy. Chróm však pomáhapri zlepšení metabolizmu,  zlepšení hladín cholesterolu, pri znížení diastolického tlaku, a predovšetkým ovplyvňuje viaceré oblasti zdravia cukrovkárov.

Esenciálny stopový minerál

Chróm sa podieľa na rozklade tukov a sacharidov. Stimuluje syntézu mastných kyselín a cholesterolu. Je dôležitý pre funkciu mozgu a pre ďalšie telesné procesy. Pomáha pri pôsobení inzulínu a rozkladať cukor v krvi. Existujú dve formy: trojmocný chróm, ktorý je bezpečný pre ľudí, a šesťmocný chróm, ktorý je toxínom. Trojmocný chróm sa bežne nachádza v potravinách. Môže pomôcť udržať normálnu hladinu cukru v krvi zlepšením spôsobu, akým telo využíva inzulín. Inzulín je hormón, ktorý telo používa na premenu sacharidov na energiu, ktorú potrebujeme pre každodenné činnosti.

Výživové doplnky

Chróm v rôznych formáchsa využívapri nedostatku chrómu, pri cukrovke, vysokom cholesterole, pri praktikovaní výkonostného športu. Užívanie chrómu v rôznych formách je dlhodobo predmetom štúdií na ľuďoch aj na zvieratách. Jednotlivé výsledky nie sú natoľko výrazné, aby sa účinky v konkrétnych  oblastiach dali považovať za konečné a jednoznačné. Nie sú presne známe dlhodobé účinky užívania zvýšených dávok chrómu, ani presné riziká spojené s „predávkovaním“.

Nedostatok chrómu je zriedkavý

Nízke hladiny chrómu môžu zvýšiť hladinu cukru v krvi, triglyceridov, hladiny cholesterolu a zvýšiť riziko stavov, ako je cukrovka a kardio-vaskulárne ohorenia. Medzi ľudí s najväčšou pravdepodobnosťou nedostatku chrómu patria seniori, športovci, ľudia s vysokým príjmom cukru, tehotné ženy.

Pre prirodzené dopĺňanie chrómu stravou sú najvhodnejšie potraviny s vysokým obsahom chrómu ako sú napríklad zelená fazuľa, pivovarské kvasnice, chudé mäso, syry, celozrnné pečivo a cereálie, melasa, korenie, niektoré otruby obilnín, mäso z orgánov, huby, ovsené vločky, sušené slivky, orechy, špargľa.

Chróm pomáha najmä ľuďom s cukrovkou

Ľudia s cukrovkou buď nevytvárajú dostatok inzulínu, alebo nedokážu správne využiť inzulín, ktorý ich telo vytvára. V dôsledku toho sa glukóza alebo cukor hromadia v krvnom obehu. Niektoré dôkazy naznačujú, že doplnky chrómu môžu pomôcť ľuďom s cukrovkou znížiť hladinu cukru v krvi.

Metaanalýza randomizovaných kontrolovaných štúdií (RCT) skúmajúcich účinky suplementácie chrómu na krvný tlak, index telesnej hmotnosti (BMI), funkciu pečeňových enzýmov a malondialdehyd (MDA), ktorý je toxickým výsledným produktom metabolizmu spojený s oxidačným stresom, u pacientov s cukrovkou 2. typu,  ukázala, že chróm významne znížil diastolický krvný tlak a MDA. Užívanie chrómu však významne neovplyvnilo BMI, systolický krvný tlak, pečeňové enzýmy  (ALT, AST). Okrem toho viaceré štúdie odhalili, že suplementácia chrómom výrazne zvyšuje aktivitu antioxidačných enzýmov a zlepšuje hladiny antioxidačných indexov.

Chróm znižuje oxidačný stres

Analýza štúdií oxidačného stresu v spojení s diagnózou diabetes mellitus a výživou doplnenou chrómom

publikovaných v databázach PubMed, Scopus, Google Scholar, Cochrane a Science Direct do novembra 2020 ukázala, že suplementácia chrómu znížila oxidačný stres pri cukrovke. Chróm výrazne zvyšoval aktivitu antioxidačných enzýmov a zlepšoval hladiny antioxidačných indexov.

Chróm pomáha pri chudnutí

Napriek popularite chrómu ako doplnku na chudnutie existujú určité polemiky o účinkoch chrómu na zníženie telesnej hmotnosti a BMI.  Niektoré predchádzajúce štúdie naznačili, že chróm môže znížiť BMI a zvýšiť citlivosť na inzulín, zosilneniť účinky inzulínu, znížiť túžbu po jedle a zvýšiť rýchlosť metabolizmu.

Chróm je obľúbený u niektorých kulturistov a možno ho nájsť v doplnkoch športovej výživy. Nie je však veľa dôkazov, že chróm pomáha ľuďom naberať silu alebo budovať svalovú hmotu. Väčšina štúdií dospela k záveru, že suplementácia chrómu nemá žiadny prínos v porovnaní so zdravou stravou a cvičením.

Účinky chrómu pre potreby chudnutia a zlepšenie stavby tela znížením telesného tuku a zvýšením svalovej hmoty boli hodnotené v niekoľkých klinických štúdiách. Metaanalýza z roku 2019 zahŕňala 21 štúdií a 1316 účastníkov vo veku od 18 rokov s nadváhou alebo obezitou. Trvanie skúmania sa pohybovalo od 9 do 24 týždňov a dávky chrómu boli 200 až 1 000 mcg denne. Účastníci užívajúci chrómové doplnky schudli výrazne; tí, ktorí užívali placebo, a tiež zaznamenali významnú stratu telesného tuku. Chrómové doplnky nemali žiadny významný vplyv na obvod pása alebo pomer pása k bokom. Podobné výsledky mali aj ďalšie štúdie. Celkovo výskum naznačuje, že užívanie chrómu znižuje telesnú hmotnosť a percento telesného tuku vo veľmi malej, ale štatisticky významnej miere. Tieto účinky však majú malý klinický význam.

Metaanalýzy ramdomizovaných kontrolovaných štúdií opakovane poukazujú na mätúce výsledky ohľadne posudzovania vplyvu užívania chrómu s cieľom redukcie telesnej hmotnosti. Na čom sa metaanalýzy zhodujú je odlišné pôsobenie chrómu na chudnutie u žien podľa zdravotných problémov (pacientky so syndrómom polycystických vaječníkov, pacientky s cukrovkou a pacientky s nadváhou a/alebo obezitou).

Chudnutie na zvieracom modely

Cieľom čínskej  štúdie (výsledky publikované v auguste 2022) bolo preskúmať preventívne účinky kvasiniek obohatených chrómom (YCr) na zvýšenú hladinu tuku a cukru v krvi a vyvolanú stravou s vysokým obsahom tukov a fruktózy u myší a ďalej objasniť vplyv na črevnú mikrobiomiku a pečeňovú metabolomiku. Výsledky ukázali, že orálne podávanie YCr pozoruhodne spomalilo nárast telesnej hmotnosti, hladín glukózy v krvi a lipidov, hladiny pečeňového cholesterolu (TC) a triglyceridov (TG) spôsobené stravou s vysokým obsahom tuku a fruktózy. Histologické vyšetrenie pečene ukázalo, že perorálne užívanie YCr znížilo tukovanenie pečenie, zlepšilo dysbiózu črevnej mikrobioty zmenou zloženia mikrobiómu. Ukázalo sa, že niektoré črevné mikróby úzko súvisia s niektorými biochemickými parametrami spojenými s metabolizmom glukózy a lipidov. Strava obohatená o YCr má priaznivé účinky na metabolizmus glukózy a lipidov reguláciou črevnej mikrobioty a metabolickej dráhy pečene, a preto môže slúžiť ako funkčná zložka na prevenciu hyperlipidémie a hyperglykémie.

Na začiatku experimetnu mali skúmané myši približne rovnaké telesné proporcie. Po ôsmich týždňoch stravy s vysokým obsahom tuku a fruktózy bola priemerná telesná hmotnosť myší v modelovej skupine významne vyššia ako v kontrolnej skupine, čo naznačuje, že nadmerný príjem tuku a fruktózy môže zhoršiť metabolické schopnosti tela. Je zaujímavé, že abnormálne zvýšenia telesnej hmotnosti spôsobené touto stravou boli významne zmiernené užívaním chrómu YCr a Cr.

Riziká vysokých dávok chrómu

Chróm z potravín sa vo všeobecnosti považuje za bezpečný. Odporúčaný príjem chrómu stravou pre dospelých mužov je 35 mcg denne, pre dospelé ženy 25 mcg denne. Väčšina štúdií použila 200 mcg chrómu 1- až 3-krát denne. Niektoré štúdie zamerané na diabetes používali oveľa vyššie dávky. Vedci však nevedia, či sú tieto množstvá bezpečné na dlhodobé používanie. Chróm sa bezpečne užíval v dávkach 200 -1000 mcg denne až 2 roky. 

Veľmi vysoké dávky chrómu, môžu spôsobiť hypoglykémiu, podráždenie žalúdka, nespavosť, zmeny nálady, svrbenie a sčervenanie pokožky, zriedkavo nepravidelné srdcové rytmy, problémy s pečeňou, poškodenie obličiek.

Záťaž pre pečeň

Jedna zo štúdií z roku 2021 skúma u potkanov vplyv chrómu na organizmus zaťažený stravou s vysokým obsahom tuku, ktorá narušila lipidovo-sacharidový profil, zhoršila metabolizmus a funkciu pečene, viedla k negatívnym zmenám v histologickom obraze pečene, obličiek a pankreasu. Po 8-týždňoch užívania chrómového doplnku, bez ohľadu na použitú formu, sa nezlepšil pomer tukového a chudého tkaniva, zhoršila sa funkcia pečene a negatívne to ovplyvnilo histologický obraz pečene, obličiek a pankreasu. Najnegatívnejšie zmeny v metabolizme lipidov a uhľohydrátov a vo fungovaní pečene sa však pozorovali pri suplementácii chrómu vo forme nanočastíc.

Reakcia s liekmi

Keďže chróm ovplyvňuje metabolizmus tukov a sacharidov, jeho užívanie formou výživových doplnkov môže spôsobobiť vzájomnú reakciu s niektorými liekmi. Lieky, ktoré podporujú hladinu chrómu v organizme sú napríklad nesteroidné protizápalové lieky ako spirín, ibuprofén a naproxén. Naopak, zníženie hladiny chrómu v tele môžu spôsobiť antacidá (lieky na neutralizáciu žalúdočnej kyseliny), kortikosteroidy (napríklad prednizón). Naopak chróm ovpltvňuje účinnosť liekov – cukrovkárom ešte viac znižuje hladinu cukru v krvi, znižuje účinnosť synthroidu používaného na liečbu štítnej žľazy.