Ochrana soukromí

Informace o zpracování vašich osobních údajů

(Platné od 1. ledna 2019)

Naše společnost HAPPY TRADE spol. s r.o., se sídlem M. M. Hodži 10, 96001 Zvolen, Slovenská republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Banské Bystrici, odd. Sro, vl.č.7642 / S (dále jen „správce“) jasně a otevřeně prohlašuje, jak zpracováváme vaše osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen jako „GDPR“).

Obsah:

 1. Jaké údaje zpracováváme?
 2. Kategorie příjemců
 3. Účel zpracování osobních údajů
 4. Vaše práva a možnosti
 5. Stížnosti
 6. Změny zásad
1. Jaké údaje zpracováváme?

Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete, pokud se na nás obrátíte s dotazem, poptávkou na službu nebo zboží. Osobní údaje, které nám poskytnete, zahrnují povinné údaje, jako například kontaktní informace, tak nepovinné údaje. Bez uvedení povinných údajů nelze vybavit váš požadavek. Dobrovolně nám poskytnete osobní údaje tam, kde vás žádáme o souhlas, např. při zasílání newsletteru nebo vyplňování kontaktního formuláře, v rozsahu tam uvedeném.

Konkrétní údaje, které od vás žádáme:

 • emailová adresa
 • jméno
 • příjmení
2. Kategorie příjemců
A. Kontaktní formulář

Vaše osobní údaje jsou poskytnuty následujícím kategoriím:

Příjemce v státě (EU a EHP)

 • poskytovatel webhostingu za účelem uchovávání a zálohování dat
 • poskytovatel IT servisu / údržby (pouze k nahlédnutí)
 • příjemce ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci
 • není

Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace: Není a ani se nezamýšlí.

B. Cookies

Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím kategoriím:

Příjemce v státě (EU a EHP)

 • poskytovatel webhostingu za účelem uchovávání a zálohování dat
 • poskytovatel IT servisu / údržby (pouze k nahlédnutí)
 • poskytovatel trackovacích služeb za účelem zkvalitňování služeb
 • příjemce ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci
 • není

Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci: Není a ani se nezamýšlí.

3. Účel zpracování osobních údajů
A. Kontaktní formulář

Osobní údaje uvedené v kontaktním formuláři jsou zpracovávány za účelem zpětného kontaktování a odpovědi na vaši zprávu.

B. Cookies

Díky cookies si navštívené webové stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně, zlepšují a zjednodušují vaši návštěvu webu.

O souborech cookies:

Když používáte web www.dnasensor.sk, může dojít ke shromažďování vašich osobních údajů. V takovém případě se ukládají informace o používání a stránkách, které jste navštívili. Mohou se týkat technických údajů o vašem zařízení a internetovém připojení, například o operačním systému, verzi prohlížeče, IP adrese, souborech cookies a jedinečných identifikátorech Při návštěvě webu www.dnasensor.sk, na kterém jsou poskytovány naše služby, mohou být používány různé technologie na rozpoznání vaší osoby, abychom získali více informací o uživatelích. Může k tomu docházet přímo nebo prostřednictvím využívání technologie třetích stran. Může jít např. o používání souborů cookies.

Co jsou cookies?

Cookie je malý textový soubor, který se uloží v počítači nebo mobilním zařízení a je opět používán během vašich dalších návštěv. Díky cookies si navštívené webové stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně, zlepšují a zjednodušují vaši návštěvu webu. Jaké cookies používáme?

Existují dva typy souborů cookies, trvalé a dočasné (session cookies a relační cookies). Trvalé cookies jsou uloženy jako soubor v počítači nebo mobilním zařízení, a to po dobu nejvýše 12 měsíců. Session cookies jsou uloženy dočasně a zmizí poté, co zavřete prohlížeč.

Jaké cookies zpracováváme?

Soubory cookies shromažďují informace o používání našich webových stránek. Tyto informace zahrnují typ internetového prohlížeče a operačního systému, který používáte, název domény místa, ze kterého se připojujete (IP adresa), datum, čas a trvání návštěvy, počet návštěv, průměrný čas strávený na našich webových stránkách a stránky, kterou zobrazujete. Soubor cookies obsahuje také jedinečné identifikační číslo, které identifikuje váš prohlížeč. To nám pomáhá rozpoznat váš prohlížeč, když znovu navštívíte naši webovou stránku. Také sledujeme, jak vyhledávat na naší webové stránce a jaký test si prohlížíte.

Účely zpracování cookies

Můžeme zákonně používat soubory cookies za účelem měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek, protože jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, není tedy nutný váš souhlas. Data, které shromažďujeme, mohou být také použity pro marketingové účely přímo vám na míru, k tomu ale potřebujeme váš souhlas.

Jako jsou cookies využívány pro cílené reklamy?

Pro identifikaci produktů, které vás mohou zajímat, můžeme shromažďovat informace o navštívených stránkách nebo o produktech, které jste si zakoupili, abychom mohli nabízet zboží přímo vám na míru. Spolupracujeme s místy elektronického obchodování, abychom zákazníkům nabízeli cílenou reklamu. Reklamujeme prostřednictvím vlastních bannerů na našich webových stránkách a webových stránkách třetích stran.

Když navštívíte naši webovou stránku, webové stránky třetích stran (například stránky našeho obchodního partnera) nebo kliknete na reklamu našeho e-shopu, vaše webové aktivity mohou být sledovány prostřednictvím souborů cookies. Soubory cookies třetích stran vytvářejí naši obchodní partneři, kteří inzerují naše služby na jiných webových stránkách. Naši marketingoví partneři mohou poskytnout své vlastní soubory cookies k zobrazení personalizovaných reklam. Vaše údaje nikdy neposkytujeme, neprodáváme ani nevyměňujeme se třetími stranami za účelem obchodování.

Souhlas s ukládáním cookies v případě personalizace reklam

Aktivním zaškrtnutím možnosti „Souhlasím“, která následuje za upozorněním v dolní části webu, udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem sběru dat o chování návštěvníků na našem webu na dobu, která je uvedena dále v jednotlivých cookies. Souhlas je možné vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče. Máte právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů podle informací v bodě 3. Vaše práva a možnosti.

Kontrola nad soubory cookies

Cookies z počítače nebo mobilního zařízení můžete snadno vymazat pomocí vašeho prohlížeče. Návod, jak zacházet se soubory cookies a jak je odstranit, naleznete v „Nápovědě“ svého prohlížeče. Můžete nastavit blokování souborů cookies, nebo pokud si přejete být informován pokaždé, když do počítače nebo mobilního zařízení bude odeslán nový soubor cookies. Dále si můžete nastavit anonymní režim, který neumožňuje sběr dat o chování návštěvníků webu. Vezměte prosím na vědomí, že pokud se rozhodnete blokovat cookies, nebudete moci využívat výhod všech funkcí.

Pokud nesmažete soubory cookie ze svého prohlížeče, můžeme tyto údaje použít pro tyto účely:

 • poskytnutí vhodnějších reklam na základě vašeho zájmu
 • poskytnutí agregovaných hlášení aktivity reklam inzerentům a webem hostujícím reklamy
 • poskytnutí webem a majitelům aplikaci údaje o tom, jak návštěvníci využívají tyto stránky nebo aplikace
 • detekce a obrana proti podvodu a jiným rizikům, ochrana uživatelů a partnerů
 • vylepšení našich produktů

Cookies třetích stran

Cookies třetích stran používáme ke shromažďování statistických údajů v souhrnné podobě pomocí analytických nástrojů, jako je Google, Google Analytics. V takovém případě se shromážděné data prodávají tímto poskytovatelem služeb třetích stran za účelem jejich zpracování. Používáme také inzertní funkce služby Google Analytics. Používáme cookies třetích stran trvalé i dočasné (session cookies). Trvalé cookies jsou uloženy v počítači nebo mobilním zařízení, a to po dobu nejvýše 24 měsíců.

Údaje, které získáme, mohou být zpřístupněny třetím stranám, zpracovatelem vašich osobních údajů, aby nám pomohli poskytovat naše služby (např. Účetnictví, poskytovatel cloudových služeb, analýza, audit, platby, detekce podvodů, marketing a vývoj). Tyto třetí strany mají přístup k osobním údajům v rozsahu nutném pro výkon jejich činnosti, a jsou zavázáni jejich neprozradit a nepoužít pro jiné účely.

Neovládáme cookies z webových stránek třetích stran. Třetí strany odpovídají za to, jak funguje jejich cookies a jak jsou zpracovávány osobní údaje.

Na co se cookies používají?

Soubory cookies nám pomáhají zjistit, jak náš web funguje v různých lokalitách. Také používáme cookies za účelem pochopení, zlepšení a provádění výzkumu produktů, funkcí a služeb, včetně vašich přístupů na e-shop z jiných webů, aplikací či zařízení, jako jsou váš pracovní počítač, vaše mobilní zařízení.

Pro správný chod našeho webu a reklamních produktů používáme různé typy souborů cookies. Soubory cookies třetích stran pocházejících z reklam jiných webů sledují vaše používání webu pro marketingové účely. Tyto údaje budou aktualizovány. K uplynutí období používání souborů cookies dojde, buď na základě rotace, nebo se počítá od posledního dne, kdy uživatel interreagoval s webovou stránkou.

4. Vaše práva a možnosti
Právo na přístup:

Chceme zachovat otevřenost a transparentnost o zpracovávání vašich údajů. Chcete-li získat další informace o způsobu zpracování osobních údajů, máte právo požádat společnost HAPPY TRADE spol. s r.o. o vydání potvrzení o tom, zda společnost HAPPY TRADE spol. s r.o. zpracovává osobní údaje, které se vás týkají. Pokud ano, máte právo získat přístup ke svým osobním údajům, který vám poskytneme ve formě tzv. registru (zejména účel, kategorie osobních údajů, kategorie příjemců osobních údajů, kterým byly nebo budou osobní údaje poskytnuté, doba uchovávání nebo kritéria pro určení doby uchovávání, informace o zdroji shromážděných osobních údajů). Pokud dostaneme žádost o přístup, může se stát, že si od vás vyžádáme další informace, abychom zjistili, k jakým údajům chcete získat přístup, a ujistili se, že jejich poskytneme správné osobě.

Právo na opravu:

Kdykoliv máte právo požádat o opravu svých osobních údajů, pokud jsou nesprávné. V rámci uvedeného účelu máte rovněž právo na doplnění jakýchkoliv neúplných osobních údajů.

Právo na vymazání:

Máte právo požádat o vymazání osobních údajů, které o vás zpracováváme a to v těchto případech:

 • údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly získány nebo zpracovávány;
 • odvolali jste svůj souhlas, na jehož základě se zpracovávání provádí, a na zpracování neexistuje žádný další právní základ;
 • máte námitky týkající se převážení vašich zájmů nad zpracováváním vašich osobních údajů společností HAPPY TRADE spol. s r.o. a neexistuje žádný oprávněný zájem společnosti HAPPY TRADE spol. s r.o. na zpracování vašich osobních údajů, který by byl důležitější než váš zájem;
  máte námitky proti zpracovávání vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;
 • osobní údaje jsou zpracovávány nezákonně;
 • osobní údaje je třeba vymazat, aby byl zachován soulad se zákonnou povinností, která se na nás vztahuje;
 • byly shromážděny osobní údaje dítěte (osoby mladší 16 let), za které nesete odpovědnost jako zákonný zástupce týkající se používání IT služeb, např. sociálních médií.

Může se stát, že nevyhovíme vaší žádosti o vymazání a to v případě, že nám v tom brání zákonné povinnosti. Může k tomu dojít v případě, že zpracování je potřebné k uplatnění našeho práva na svobodu projevu a přístupu k informacím, splnění zákonné povinnosti, která se na nás vztahuje, nebo na prokazování, uplatnění nebo hájení právních nároků.

Právo na omezení:

Máte právo požádat, aby bylo zpracování vašich osobních údajů do určité míry omezené a to, pokud namítáte správnost vašich osobních údajů (během období, během kterého máme možnost ověřit správnost osobních údajů), pokud je zpracovávání osobních údajů nezákonné, namítáte vymazání a žádáte místo toho omezení jejich použití, pokud my už osobní údaje pro daný účel nepotřebujeme, ale vy je potřebujete na uplatnění právního nároku nebo pokud namítáte převáženost vašich zájmů nad zpracováváním osobních údajů (až do ověření, zda oprávněné zájmy na naší straně převažují nad vašimi oprávněnými zájmy).

Právo namítnout:

Oprávněný zájem:

Pokud máte osobní důvody týkající se vaší konkrétní situace, máte právo namítat proti zpracovávání vašich osobních údajů, pokud je právním základem pro takové zpracovávání náš oprávněný zájem. Pokud však náš oprávněný zájem na zpracování převyšuje nad vašim osobním zájmům, můžeme pokračovat v zpracovávání vašich údajů, a to i navzdory námitce vůči zpracování.

Přímý marketing (včetně analýz prováděných pro účely přímého marketingu):

Máte možnost vznést proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. Námitka se týká i analýz osobních údajů (tzv. profilování), které se provádějí v souvislosti s přímým marketingem. Pokud máte námitky vůči přímému marketingu, přestaneme zpracovávat vaše osobní údaje pro tento účel, jakož i na účel všech typů akcí přímého marketingu. Pokud se rozhodnete odmítnout zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudete od nás dostávat osobní nabídky ani jiné informace.

Právo na přenosnost osobních údajů:

Pokud je naše právo na zpracování vašich osobních údajů založené na vašem souhlasu, máte právo požádat o přenos dat, které se vás týkají a které jste nám poskytli, jinému provozovateli osobních údajů (např. datová brána).

5. Stížnosti

Máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky (Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic), www.dataprotection.gov.sk.

Kontaktní údaje:

Chcete-li získat další informace o zpracování osobních údajů nebo pokud máte nějaké otázky, můžete se na nás kdykoliv obrátit na adrese:

HAPPY TRADE spol. s r.o.

M. Hodži 10

96001 Zvolen

Slovenská republika

tel./fax: 045/53 22 400

e-mail: info@dnasensor.sk

6. Změny zásad

Tyto zásady ochrany údajů můžeme aktualizovat s cílem opravit jejich nebo zachovat soulad s novými zákonnými nebo technologickými požadavky. Nejnovější aktualizovanou verzi zásad ochrany osobních údajů naleznete vždy na této stránce. O rozsáhlých změnách (týkajících se např. účelů zpracování osobních údajů nebo kategorií osobních údajů) vás budeme informovat e-mailem nebo na webu www.dnasensor.sk.