Dôvody prečo je pre vás fajčenie zlé, aj keď fajčíte málo

Fajčenie poškodzuje takmer každý orgán a je priamo zodpovedné za niekoľko ochorení. Na ochorenia súvisiace s fajčením zomiera 1 z 2 fajčiarov. Fajčenie skracuje život o 12 rokov. Niekedy sa 90-ročný ťažký fajčiar teší skvelému zdraviu, pričom inému fajčiarovi sa rakovina pľúc rozvinie už v tridsaťpäťke. Zodpovedá za to geneticky podmienená schopnosť detoxikácie.

Dym, a teda aj fajčenie, je jeden z jedov, ktoré denne prijímame z prostredia a ktoré keď sa dostanú do tela, môžu spôsobiť rôzne druhy chorôb. Tabakový dym obsahuje oxid uhoľnatý, ktorý sa nachádza aj vo výfukových plynoch z automobilov. Pri veľkých dávkach je smrteľný. Nahrádza kyslík v krvi, a tým znemožňuje dostatočné okysličenie orgánov.

Fajčenie podporuje viacero druhov rakoviny 

Pri vzniku rakoviny prsníka zohráva spôsob života podstatnú úlohu. Existuje celý rad rizikových faktorov, ktoré aj bez genetických defektov riziko rakoviny prsníka zvyšujú. Fajčenie je tiež významným rizikovým faktorom, ktorý zvyšuje riziko rakoviny prsníka o 30%.

Rakovina hrubého čreva a konečníka je jedným z najčastejších prípadov rakoviny v západnom svete, ktorá postihuje viac ako 6% populácie. Šanca na zotavenie je relatívne dobrá pri včasnej diagnostike. Obezita, dlhoročné fajčenie a nedostatočné vystavenie sa slnečnému žiareniu, ktoré vedie k nedostatku vitamínu D, sú tiež rizikovými faktormi pre vznik ochorenia. 

Rakovina pľúc je ochorenie buniek pľúcneho tkaniva. V dôsledku nových mutácií v bunke začína nekontrolovane rásť a vytvárať nádor. Rôzne vplyvy prostredia, ako je fajčenie tabaku alebo vdychovanie sadzí, jemného prachu a splodín, sa neustále pokúšajú poškodiť DNA bunky. Niektoré gény však dokážu tieto jedovaté látky z väčšiny rozpoznať a zneškodniť skôr, než môžu spôsobiť veľké škody. U mnohých ľudí sú však gény, zodpovedné za túto detoxikáciu, narušené genetickými variáciami. Ak sú potom osoby s obmedzenou schopnosťou detoxikácie vystavené týmto rizikovým faktorom, môže dôjsť k rozvoju rakoviny. Najvýznamnejším rizikovým faktorom (ako pre osoby s genetickými dispozíciami, tak aj pre tých s optimálne fungujúcimi gény detoxikácie) je fajčenie tabaku. Fajčenie je zodpovedné za približne 85% všetkých prípadov rakoviny pľúc. Okrem aktívneho fajčenia predstavuje pasívne fajčenie približne 3-5% prípadov rakoviny pľúc. 

Kardiovaskulárne ochorenia

Fajčenie spôsobuje tvorbu povlaku v krvi. Drží sa na stenách ciev, čo ich robí užšími, a tak sa znižuje prietok krvi a zvyšuje riziko zrážania krvi, zvýšeného krvného tlaku. Fajčiari majú 2-krát vyššiu pravdepodobnosť infarktu.

Pri poruche metabolizmu tukov (cholesterol, trigliceridy) sa každému sa odporúča skončiť s fajčením okrem iného preto, lebo je zvlášť silným rizikovým faktorom pre ochorenie ciev. Preto by mal každý (zvlášť osoby s genetetickou predispozíciou) v každom prípade upustiť od fajčenia. 

Trombóza je ochorenie, pri ktorom sa tvoria v krvnom riečisku krvné zrazeniny. Tieto môžu potom upchávať cievy a brániť zásobovanie srdca alebo aj časti mozgu krvou. Každý 20. človek  je nositeľom genetického defektu, ktorý mu 8-násobne zvýšuje riziko trombózy. Asi jedna z 200 osôb má až 80-násobne zvýšené riziko trombózy. Vtakých prípadoch sa neodporúča ani fajčenia, ani antikoncepcia, ktoré môžu v kombináciu ešte výrazne riziko zvyšovať.

U niektorých ľudí sa vzhľadom na ich spôsob života rozvinie hypertenzia aj bez genetického rizika. Popri genetických faktoroch zohráva rozhodujúcu úlohu pri vzniku vysokého krvného tlaku aj životné prostredie a životný štýl. Zanechanie fajčenia je jedným z najdôležitejších spôsobov zníženia krvného tlaku. Ľudia, ktorí prestali fajčiť v strednom veku majú podobnú dĺžku života ako tí, ktorí nikdy nefajčili. Fajčenie ovplyvňuje aj účinnosť liekov na krvný tlak. 

Mozog

U ľudí s genetickou predispozíciou k Alzheimerovej chorobe je absolútne nevyhnutné prestať fajčiť, pretože fajčenie podporuje rozvoj ochorenia. Aj preto, že zvýšený krvný tlak je jedným z najväčších ovplyvniteľných rizikových faktorov rozvoja Alzheimerovej choroby. 

Oči

Fajčenie je rozhodujúci rizikový faktor pri rozvoji makulárnej degenerácie. Ide o degeneráciu svetelne najcitlivejšieho telesa ľudského oka -žltej škvrny, ktorá vedie k rozostreniu videnia uprostred zorného poľa. Človek začína vidieť objekt priamo pred sebou rozmazane, neostro, tmavo.

Ústa

Fajčiari majú 4- až 6-násobne vyššie riziko parodontózy. Fajčenie môže spôsobiť zlý dych a zafarbenie zubov, ako aj ochorenia ďasien, stratu zubov a poškodenie chuti.

Kosti

Fajčenie môže vplývať na krehkosť kostí, čo je obzvlášť nebezpečné pre ženy, ktoré sú náchylnejšie na osteoporózu.

Imunitný systém

Fajčenie oslabuje prirodzenú obranyschopnosť organizmu a môže viesť k autoimunitným ochoreniam, ako je Crohnova choroba a reumatoidná artritída. Fajčenie bolo tiež spojené s cukrovkou 2. typu.

Rozmnožovanie

Ženy, ktoré fajčia, môžu mať problémy s otehotnením. Ženy, ktoré fajčia v tehotenstve, zvyšujú množstvo rizík pre dieťa. Fajčenie môže u mužov spôsobiť impotenciu, pretože poškodzuje krvné cievy (aj v penise). Muži, ktorí fajčia, majú nižší počet spermií ako muži, ktorí nie sú fajčiari.

Koža

Fajčenie znižuje množstvo kyslíka, ktoré môže preniknúť na pokožku, čo urýchľuje proces starnutia pokožky a môže spôsobiť, že je matná a sivá. Fajčenie môže spôsobiť predčasné starnie pokožky o 10 až 20 rokov. Zhoršuje vrásky tváre. Starnutie všetkých tkanív nastáva vplyvom skracovania koncových častí chromozómov. Skracovanie urýchľuje napríklad fajčenie, choroba a oxidačný stres, ale aj genetické dispozície. Zanechaním fajčenia tak môžete spomaliť starnutie.