Každý alergik by mal poznať krížové reakcie

Alergia na roztoče môže často spôsobiť aj citlivosť na morské plody, slimáky alebo hmyz. Teraz je možné otestovať svoju citlivosť na alergény, ale tiež vyvodiť z analýzy závery o viacnásobných senzibilizáciách a odhaliť krížové reakcie. Ľudia, ktorí sú alergickí na peľ brezy, často netolerujú potraviny, ktoré obsahujú podobné látky.

Odhaduje sa, že každý tretí Európan už trpí alergickými ochoreniami. Je to na jednej strane zmenou životných podmienok, ako napr. posilnená hygiena, na strane druhej zvýšeným kontaktom s environmentálnymi toxínmi alebo chemikáliami. Okrem toho, dedičnosť zohráva významnú úlohu vo vývoji alergií, ako ukázali mnohé štúdie. V rodinách, kde obaja rodičia trpia alergiami, je postihnutých takmer 50% detí.

Načo test, keď ma testoval alergológ

Na rozdiel od iných krvných testov sa Allergy Sensor zameriava nielen na skríning IgE protilátok, ale poskytuje aj možnosť celkového objasnenia všetkých potenciálnych alergénnych látok v krvnom sére. Objasnenie pomerov IgE a IgG4 môže pomôcť lekárovi pri určení špecifickej liečby ako aj pri preukazovaní ne/úspešnosti imunoterapie.

Najmodernejšie testovanie in vitro

Výhodou in vitro vyšetrení je, že pacient v žiadnom okamihu neprichádza do styku s alergénmi, a preto neexistuje riziko vzniku alergickej reakcie, ako je anafylaktický šok. Oproti tomu, kožný test u alergológa alergénovými extraktmi, môže byť nepresný, resp. falošne pozitívny. Každý výrobca alergénových extraktov používa rôzne východiskové materiály a extrakčné metódy, a tak sa extrakty výrazne líšia svojím zložením a kvalitou. Štúdie ukázali, že mnohým komerčne dostupným extraktom chýbajú dôležité alergény. Ešte horšie je, že extrakty alergénov môžu byť tiež kontaminované inými alergénmi. Ukázalo sa napríklad, že v extraktoch zvieracích chlpov boli nájdete aj alergény roztočov.

Prelomová metóda vďaka alergénovému biochipu

Náš pokročilý Immuno Solid-Phase Allergen Chip (ISAC) sa opiera o najmodernejšej technológie biochipov a bol vyvinutý v spolupráci s poprednými medzinárodnými výskumníkmi alergií. Allergy Sensor je prvý test na báze biochipu, ktorý bol schválený v Európe na diagnostiku in vitro. Zaisťuje absolútne presné stanovenie alergie bez priameho kontaktu s testovanými látkami.

Stanovené krížové reakcie

Krížové reakcie vznikajú tým, že povrchová štruktúra alergénov je prítomná aj v monohých iných príbuzných látkach vo veľmi podobnej forme. Tento vzťah však existuje na molekulárnej úrovni, a preto nie je okamžite zrejmý. Aj pri týchto látkach sa môže v dôsledku štrukturálne podobných alergénov vyskytnúť alergická reakcia. Pri alergii na peľ brezy obsahujú príbuzné dráždivé látky napríklad aj jablko, mrkva, broskyňa alebo zeler. Takáto krížová reakcia predstavuje potenciálne nebezpečenstvo, ktoré sa dá ľahko predpovedať analýzou Allergy Sensor. Alergény sú v bežných proteínoch v rôznych živočíšnych tkanivách. Preto ak má niekto alergiu na kravské mlieko, nemal by jesť ani hovädzie a kuracie mäso a vajciach. Krížové reakcie medzi albumínmi rôznych živočíšnych druhov sú dobre známe, napr. medzi mačkou a psom alebo mačkou a ošípanými.

Výlúčiť kontakt s alergénom a príbuznými látkami


Ak má byť kontakt so spúšťačom alergie trvalo vylúčený, musí pacient, samozrejme, presne vedieť, na čo reaguje. Ale aj pri alergiách, pri ktorých nie je možné vyhýbanie sa alergénom, ako napr. peľové alergie, je dôležité izolovať príčinu. To umožňuje lepšie predpovedať obdobie, kedy dochádza k ťažkostiam a cielene užívať počas alergickej sezóny lieky. Mimoriadne dôležitá je identifikácia správneho alergénu pri špecifickej imunoterapii, pri ktorej je liečba dlhodobo zameraná práve na tento alergén. Nepresná alebo nesprávna diagnóza vedie k nesprávnej liečbe. Známe krížové alergie môžu tiež napovedať ďalšie potenciálne alergénne faktory.