Príčina migrény môže byť v génoch, nie len v prostredí

Migréna je neurologická porucha. Jediná príčina migrény neexistuje. Migréna ovplyvňuje centrálny nervový systém a spôsobuje záchvaty bolesti hlavy. Trpia ňou viac ženy ako muži. Migréna zasahuje do mnohých aspektov každodenného života, vrátane pracovných záväzkov a schopnosti starať sa o svoje rodiny, čo vedie k zníženiu kvality života

Aj keď presná príčina migrény nie je známa, predpokladá sa, že v tomto stave hrajú úlohu genetické faktory a faktory prostredia. Migréna nemá žiadnu jasne identifikovateľnú patológiu alebo štrukturálne lézie zistiteľné súčasnou lekárskou technológiou.

Príznaky a príčina migrény

Teórie vysvetľujúce príznaky migrény sa zameriavajú na fyziologické mechanizmy zahrnuté v rôznych fázach bolesti hlavy a zahŕňajú vaskulárne a neurogénne teórie. Bola zaznamenaná významná spojitosť medzi migrénou, depresiou, epilepsiou, mozgovou porážkou, alergickými ochoreniami.

Genomické oblasti, ktoré zvyšujú individuálne riziko migrény, boli identifikované v neurologických, vaskulárnych a hormonálnych dráhach.

Príčina migrény, zdroj: https://journals.lww.com/co-neurology/fulltext/2019/06000/advance_in_genetics_of_migraine.14.aspx
Príčina migrény, zdroj: https://journals.lww.com/co-neurology/fulltext/2019/06000/advance_in_genetics_of_migraine.14.aspx

Migréna zvyčajne začína v puberte, ale má najväčší vplyv na ľudí vo vekovej skupine od 35 do 45 rokov. Migrenici pociťujú silné bolesti hlavy spojené s príznakmi nevoľnosti, zvracania, fotofóbie a fonofóbie. Bolesť, ktorá sa vyskytne počas fázy bolesti hlavy, sa môže lokalizovať na jednej strane hlavy alebo pulzovať a môže sa zhoršiť fyzickou aktivitou. Frekvencia záchvatov bolesti hlavy je rôzna. Vyskytuje sa približne raz týždenne alebo raz mesačne až raz ročne. Záchvaty trvajú od hodiny až do troch dní.

Môže byť príčina migrény genetická?

Ľudské telo pozostáva z buniek. Väčšina z nich má jadro a to obsahuje chromozómy. Každý máme 23 párov chromozómov. Jednu sadu chromozómov dedíte po matke a druhú po otcovi. Chromozóm pozostáva z veľmi tesne navinutého vlákna, tzv.„dvojitej závitnice“. Je to DNA – genetický kód tela. Skladá sa z génov. Každý gén je pokyn pre telo, zvyčajne s jednou funkciou. Ak je gén pozmenený dedične alebo náhodne vznikajú genetické variácie. Tie potom oslabujú imunitný systém, zvyšujú riziko srdcového infarktu alebo nám dajú zlé oči.

V skutočnosti sa odhaduje, že viac ako polovica ľudí s migrénou má najmenej jedného ďalšieho člena rodiny, ktorý má tiež migrenózne stavy.

Génové mutácie spojené s migrénou

Je dôležité zdôrazniť, že väčšina záchvatov migrény sa považuje za polygénnu. To znamená, že k stavu prispieva viac génov. Samotné tieto variácie môžu mať minimálny účinok. Keď sa ich však spojí viacero, môže to prispieť k rozvoju migrény.

Existujú 2 základné typy migrén – bez aury a s aurou. Aura sa pri migréne prejavuje zmenou videnia akoby cez farebný filter, zábleskami pred očami alebo výpadkami zorného poľa. Tieto problémy niekedy sprevádza aj brnenie v končatinách alebo krátkodobé poruchy reči. Jednou z foriem migrény s aurou je tzv. hemiplegická migréna. Ide o zriedkavý monogénny syndróm na konci spektra podtypu aury. Je spôsobená mutáciami v génoch CACNA1A (FHM1), ATP1A2 (FHM2) a SCN1A (FHM3), ako uvádza International Headache Society. Posledné správy naznačujú, že aj gén PRRT2 môže byť štvrtým hemiplegickým génom. Preukázalo sa, že PRRT2 je spájaný aj s prejavmi roztrúsenej sklerózy, s epileptickými záchvatmi a záchvatmi kŕčov u detí.

Príčina migrény, zdroj: https://journals.lww.com/co-neurology/fulltext/2019/06000/advance_in_genetics_of_migraine.14.aspx
Príčina migrény, zdroj: https://journals.lww.com/co-neurology/fulltext/2019/06000/advance_in_genetics_of_migraine.14.aspx

Aké pozitíva môže mať genetická príčina migrény?

Genetická súvislosť s migrénou môže byť skutočne prospešná. Je to preto, že môžete získať cenné informácie a podporu od svojich príbuzných, ktorí už rozumejú danému stavu vďaka vlastnej skúsenosti:

 • aké sú ich spúšťače migrény
 • špecifické príznaky, ktoré zažívajú
 • liečby alebo lieky, ktoré pomáhajú účinne zvládať príznaky migrény
 • či sa ich záchvaty migrény počas života menili vo frekvencii, intenzite alebo inými spôsobmi
 • vek, v ktorom prvýkrát zažili migrénu

Kedy navštíviť lekára?

Medzi príznaky záchvatu migrény patria:

 • pulzujúca bolesť, často na jednej strane hlavy
 • nevoľnosť a zvracanie,
 • citlivosť na svetlo,
 • citlivosť na zvuk,
 • príznaky aury, ktoré môžu predchádzať záchvatu migrény a môžu zahŕňať: vidieť jasné záblesky svetla, ťažkosti s rozprávaním, pocity slabosti alebo necitlivosti na jednej strane tváre alebo končatinách.

Bolesť hlavy môže byť niekedy nebezpečná a môže značiť iný vážny problém. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc pri bolesti hlavy, ktorá:

 • sa objaví náhle a je veľmi silná,
 • sa nastane po poranení hlavy,
 • sa vyskytuje s príznakmi ako stuhnutý krk, zmätenosť alebo znížená citlivosť,
 • je dlhotrvajúca a po namáhaní sa zhoršuje.

Aké sú najčastejšie možnosti liečby?

Migréna sa často lieči liekmi. Existujú dva typy liekov na migrénu:

 1. tie, ktoré zmierňujú akútne príznaky migrény,
 2. tie, ktoré pomáhajú predchádzať záchvatu migrény.

Lieky na príznaky akútnej migrény

Tieto lieky obvykle užívate hneď, ako začnete pociťovať príznaky aury alebo migrény:

 • Voľnopredajné lieky proti bolesti, ako napr. Ibuprofén, Advil, Naproxén, Aspirín, Paracetamol (Acetaminofén).
 • Lieky, ktoré pomáhajú blokovať zápal a sťahujú cievy, zmierňujú bolesť – triptány. Existuje veľa druhov triptánov, napr. sumatriptan (Imitrex), eletriptan (Relpax) a rizatriptan (Maxalt).
 • Ak je liečba triptánmi neúčinná, môžu sa podať ergotové alkaloidy. Tieto lieky účinkujú podobným spôsobom ako triptány. Jedným príkladom je dihydroergotamín (Migranal).
 • Gepants – nová vlna liekov na migrénu, blokujú peptid sprostredkujúci zápal.
 • Ditans – sú podobné triptánom, ale môžu sa používať aj u ľudí s anamnézou srdcového infarktu a mozgovej príhody, pretože nezvyšovať riziko srdcových problémov.

Lieky, ktoré zabraňujú záchvatom migrény

Ak máte časté alebo závažné záchvaty migrény, lekár môže predpísať preventívnu liečbu. Niektoré príklady:

 • Antikonvulzíva boli pôvodne vyvinuté na liečbu záchvatov. Príklady zahŕňajú topiramát (Topamax) a valproát.
 • Lieky na krvný tlak ako betablokátory alebo blokátory kalciových kanálov.
 • Antidepresívne lieky ako amitriptylín, tricyklické antidepresívum.
 • CGRP inhibítory – ide o novší typ liekov podávaných injekčne, rozšírujú krvné cievy.
 • Botoxové injekcie pri aplikácii raz za 12 týždňov môžu pomôcť zabrániť záchvatom migrény u niektorých dospelých.

Existujú aj rôzne integračné liečby, ktoré môžu byť účinné pri migréne, ako napríklad:

 • Relaxačné techniky – stres je častým spúšťačom migrény a relaxačné metódy môžu pomôcť udržať hladinu stresu pod kontrolou. Príklady. joga, meditácia, dychové cvičenia, svalová relaxácia.
 • Akupunktúra spočíva v zavedení tenkých ihiel do tlakových bodov na koži. Predpokladá sa, že to pomáha obnoviť tok energie v tele. Môže to byť užitočné pri zmierňovaní bolesti pri migréne.
 • Byliny, vitamíny a minerály – niektoré bylinky a doplnky výživy môžu pomôcť pri prejavoch migrény. Niekoľko príkladov zahŕňa deväťsil lekársky, horčík a vitamín B-2.

Analýzy génov môžu odhaliť faktory prostredia, ktoré sú príčina migrény

Významný vplyv môže mať na rozvoj migrény strava, schopnosť detoxikácie, stav mikrobiómu organizmu alebo hromadenie liekov v organizme. Ako je spomínané vyššie, svoje zohráva aj depresia a vaskulárny systém.

Testy DNA zo slín

Aká strava je najvhodnejšia pre organizmus – čo telo podporuje a čo ho zaťažuje, odhaľuje analýzaNutrition Sensor. Test určí zo slín aj to, aká je individuálna potreba vitamínov, minerálov, aminokyselín je daného človeka. Všetky výsledky premietne do prehľadnej tabuľka s 900 potravinami/jedlami. Nutrition Sensor preskúma viac ako 20 možných metabolických problémov.

Ako sa dokáže telo detoxikovať od škodlivých látkoch, ťažkých kovov alebo ako zvláda oxidačný stres odhaľuje test Toxo Sensor. Vo výskedku navrhuje akčný program na zníženie toxínov a vplyv mikroživín na detox.

Existujú potraviny, ktoré môžu zvýšiť epigenetické programovanie v bunkách. Či, a nakoľko, sú pre daného človek vhodné/potrebné určí DNA analýza Epigenetic Information.

Vaskulárne príčiny migrény môže čiastočne preveriť analýza Thrombo Sensor(alebo aj Cardio-vascular Sensor). Z analýzy sa dozviete aké máte riziko trombózy a odporúčané opatrenia na zníženie rizika, informácie o individuálnej účinnosti liekov na trombózu.

Zaťaženie neurologických a vaskulárnych, hormonálnych dráh môže spôsobovať aj predávkovanie liečivom v organizme. Ak telo nedokáže odbúrať určitý liek, ten sa hromadí v organizme a spôsobuje „otravu“. Test Pharmaco Sensor analyzuje vyše 200 populárnych liekov a určí nakoľko sú práve iba pre vás účinné, či škodlivé. Odporúčí iné alternatívy liekov.

Migréna môže byť následkom aj potravinovej intolrancie. Či už ide o lepok (Gluten Sensor) alebo o mliečny cukor (Lactose Sensor). Črevo môže byť skrytou príčinou aj v prípade záludnej choroby, ktorá sa často plíži nenápadne, Crohnovej choroby (IBD Sensor), ktorá je jedným druhom chronického zápalu čreva, významne spojená so stresom.

Komplexné medicínske testovanie génov

Je možné nechať si pretestovať všetky oblasti zdravia a výživy naraz. Komplexné medicínske testovanie Premium Plus Sensor je balíček genetických analýz. Obsahuje všechky genetické analýzy na prevenciu, zdravú výživu a kontrolu hmotnosti a pomáha neutralizovať vrodené riziko ochorenia. Zahrnuté sú testované oblasti:

 • hemochromatóza, cukrovka,
 • alzheimer, depresia, schizofrénia,
 • trombóza, hypertenzia, kardiovaskulárne ochorenia,
 • HIV rezistencia,
 • paradentóza a riziko odmietnutia titánového implantátu,
 • analýza liekov – ich účinku a odbúrateľnosti organizmom
 • rakovina prsníka, pľúc, kože, čreva
 • intoleranci gluténu, laktózy, Crohnova choroba
 • výživa, detoxikácia, chudnutie
 • starnutie – epigenetické informácie, biologický vek,
 • syndróm vyhorenia

Analyzuje sa viac ako 110 génových variácií, vplyv na viac ako 35 rôznych typov ochorení, odhad účinkov a vedľajších účinkov viac ako 230 liekov, hodnotenie potreby mikroživín, výživový plán podľa génov.

Analýzy z iných druhov vzoriek (negenetické analýzy)

Keď sme hovorili o potravinových intoleranciách, toxicite a strave podľa génov, upozorňujeme na druhej strane aj na bakteriálnu mikroflóru v črevách. Stav baktérií v čreve analyzuje Microbiome Sensor. Testuje sa kombinácia vzorky krvi a moču. Získate tak informácie o ne/vyváženosti dobrých a zlých baktérií, o priepustnosti črevnej steny, o absorpcii živín. Test preverení plesňovú infekciu a navrhne stratégiu na zlepšenie črevných baktérií.

Protilátky z krvi odobratej zo špičky prsta testujú 2 analýzy. Jedna z nich zisťuje v krvi protilátky pri alergiách (Allergy Sensor) a druhá protilátky pri potravinových intoleranciách (Food Intolerance Sensor). Skúmanými potravinami sú ryby a morské živočíchy, mäso, hydina, čerstvé byliny, korenie, zelenina, obilniny a buriny, kvasnice a huby, strukoviny, orechy, mliečne výrobky, ovocie, oleje a semená, šaláty. Oba testy môžu pomôcť odhaliť súvislosti viacerých metabolických problémov.