adhd-sensor

ADHD Sensor

298,80

ADHD je porucha pozornosti s hyperaktivitou je jednou z najčastejších detských psychiatrických porúch na Slovensku.  Genetika je príčinou tejto poruchy až na 75 %. Zvyšnú štvrtinu tvorí prostredie a strava. (Výsledky sú v anglickom alebo nemeckom jazyku, podľa vášho výberu.)

Kategórie:

ADHD SENSOR

(Attention Deficit Hyperactive Disorder)

Najčastejšie je ADHD diagnostikovaná na začiatku školskej dochádzky. Znakmi, že vaše dieťa by mohlo mať ADHD sú narušená koncentrácia a pozornosť, porucha kontroly impulzov, kolísavé nálady i ťažkosti ako extrémny nepokoj či hyperaktivita. Ide o neurovývojovú poruchu, nie chybu vo výchove.

Hoci sa príznaky prejavujú od dojčenského veku, nie je možné ADHD diagnostikovať pred tretím rokom dieťaťa. Aj neskôr je veľmi ťažké stanoviť presnú diagnózu. Preto genetický test ADHD Sensor pomôže v diagnotike.

Vzorka DNA: sliny

ADHD Sensor zahŕňa okrem analýzy rizík aj obsiahly Pharmaco Sensor.

Náš genetický test vám odhalí:
– mieru rizika ADHD a s ňou súvisacej schizofrénie, depresie, antisociálneho správania, závislosti od drog a alkoholu
– zadefinovanie druhu: nepozornosť/hyperaktivita (ADD alebo ADHD)
– účinnosť relevantných liekov na daný organizmus
– najvhodnejšiu terapie práve pre vaše dieťa

adhd-sensor

Pozrite si príklad ako vyzerá brožúra s výsledkami:
Vyhodnotenie testu ADHD