premium-sensor-fem

AMD Sensor

198,00

Degenerácia svetelne najcitlivešieho telesa ľudského oka (makulárna degenerácia) vedie k rozostretiu videnia uprostred zorného poľa. Človek začína vidieť predmety, osoby, priestor priamo pred sebou rozmazane, neostro, tmavo. Riziko makulárnej degenerácie významne zvyšuje dedičnosť.

AMD SENSOR

AMD (age-related macular degeneration) je postupná strata zraku, ktorá sa objavuje väčšinou u ľudí starších ako 50 rokov. Vek je najrizikovejším faktorom pre rozvinutie choroby. Významné riziko predstavuje dedičnosť. Vplyv majú ale i fajčenie, absencia športovej aktivity a stravovanie. AMD nie je liečiteľná. Možno jej postup iba spomaliť prispôsobením diéty a správnym prísunom živín.

AMD môže postihnutému brániť v šoférovaní, čítaní, písaní, varení, domácich prácach a samozrejme v rozoznávaní tvárí.

Makulárna degenerácia je bezbolestná choroba sietnice. U niekoho sa AMD rozvíja veľmi pomaly a dlho sa nedá rozoznať. U iných ľudí má zas choroba rýchly nástup a môže viesť k strate zraku jedného alebo oboch očí.

Význam genetického testu AMD Sensor:

  • – dozviete sa, či vám hrozí riziko makulárnej degenerácie
  • – odporučíme vám geneticky prispôsobený program prevencie, prispôsobené stravovanie, druh a dávky vhodných mikroživín

Riziko makulárnej degenerácie rastie:

  • – s vekom
  • – v závislosti od rasy
  • – dedičnosťou

Je vedecky dokázané prepojenie AMD a životného štýlu. Kto má genetickú predispozíciu k zvýšenému riziku AMD, mal by sa vyhýbať fajčeniu, pravidelne cvičiť, udržiavať si normálne hladiny krvného tlaku a cholesterolu, jesť veľa zeleniny, zelených potravín a rýb. Prispôsobenie životého štýlu môže udržať postihnutému zrak dlhšie. Špeciálne je vhodná kombinácia vitamínu C, E, betakaroténu, zinku a medi. Dokáže znížiť riziko posledného štádia AMD až o 25%.

premium-sensor-femPozrite si príklad ako vyzerá brožúra s výsledkami:
Vyhodnotenie testu zahŕňa aj analýzu AMD Sensor

Vyhodnotenie testu vo verzii pre mužov (v angličtine)