female_doktor

Female Health Sensor podľa prof. Hubera

498,00

Objasňuje ženské problémy súvisiace s hormónmi a stovkou genetických variácií pod vplyvom vonkajšieho prostredia. Obsahuje veľa prvkov komplexného sensoru Premium Plus Sensor. Tento genetický test je symptogenomický, čo znamená, že vyhodnotenie výchádza z vašich subjektívnych prejavov a génových variácií.

FEMALE HEALTH SENSOR podľa prof. Hubera

Tento genetický test je zameraný na prevenciu vážnych ochorení a včasnú diagnostiku, a aj na efektívnu liečbu. Výsledok testu DNA rozšíri možnosti prevencie a umožní vášmu lekárovi personalizovať liečbu – ušiť vám terapiu na mieru (druhy liekov, spôsob liečby, dávkovanie, holistický prístup k diagnózam). Génová analýza Female Health Sensor podľa profesora Hubera je sensorom iba pre ženy.

Vzorka: sliny

Genetická analýza Female Health Sensor podľa profesora Hubera odhalí dopad viac ako 19 polymorfizmov na rôzne oblasti: alergie, poprsie, hrubé črevo, zápaly a reumatická artritída, mozog a Alzheimerova choroba, koža, nadváha, tehotenstvo, kosti, kardiovaskulárny systém, onkológia, menopauza. Test umožní individuálnu terapiu a individuálne možnosti prevencie, poskytne vysvetlenie klinického a medicínskeho kontextu rizík, zvýši úspešnosť liečby vďaka prispôsobeniu individuálnym faktorom.

Génový polymorfizmus je stav génu, ktorý je určitým spôsobom pozmenený. Čo ovplyvňuje napríklad vlastnosti proteínov a ich transkripciu. Významné sú genetické polymorfizmy v génoch pre enzými metabolizujúce lieky. Môžu spôsobiť odlišnú reakciu a odpoveď organizmu na lieky.

Genetecké variácie sa stávajú čoraz dôležitejšie v lekárskej praxi, pretože ovplyvňujú génovú aktivitu a hrajú dôležitú úlohu pri syntéze bielkovín. Rozhoduje schopnosť génov správne fungovať – ako efektívne pracujú enzýmy, ako receptori odpovedajú svojim ligandom pri vyšších alebo nižších dávkam hormómov alebo neurotransmiterov a ako telo aktivuje alebo deaktivuje jednotlivé lieky.

Analyzované oblasti:

 • – alergia
 • – celková spokojnosť
 • – prsníky (vplyvy fajčenia, alkoholu, liekov… )
 • – hrubé črevo  (poruchy trávenia… )
 • – mozog (alzheimerova choroba… )
 • – nadváha  (na hormónoch závislá miera rizika rakoviny – prsník, prostata)
 • – koža (akné, mozgové a nervové bunky senzitívnejšie pre vírusové infekcie, opakujúci sa herpes… )
 • – kardiovaskulárny systém (stav sústavy, hypertenzia, pohlavné hormóny, stres, cholesterol, riziko trombózy… )
 • – kosti
 • – životný štýl (vonkajšie faktory: zelený čaj, brokolica, káva, vplyv na riziko rakoviny vaječníkov, fajčenie, šport)
 • – pľúca (vplyv fajčenia na riziko rakoviny pľúc a prsníka… )
 • – lieky (vplyv hladiny estrogénu, hormonálna substitučná terapia, riziko trombózy, účinky tamoxifénu, blokovanie liekov na hypertenziu, astmu, parkinsonovu chorobu… )
 • – aktivita rakovinových buniek
 • – reprodukčná schopnosť (potreba kyseliny listovej, zvýšené riziko trombózy počas tehotenstva, miera vplyvu fajčenia na plod… )
 • – maternica  (endometrióza, myóm)
 • – menopauza (čo všetko môže ovplyvňovať hormonálnu substitučnú terapiu a ako ju nastaviť, aby pomáhala a neškodila… )

female_doktorPozrite si príklad ako vyzerá brožúra s výsledkami:
Vyhodnotenie testu Female Health Sensor podľa prof. Hubera