premium-sensor-fem

GASTRO INTESTINAL SENSOR

420,00

Tento génový test je cenný, pretože pomôže rozpoznať zvýšené riziko a zároveň pomôže zmeniť vaše stravovanie, takže sa zabráni ďalším ťažkostiam a môže sa zabrániť ťažkým následným chorobám.

GASTRO INTESTINAL SENSOR 

Ide o balík 3 genetických testov, ktoré sa dajú objednať i samostatne: IDB SensorGluten SensorLactose sensor. Gastro Intestinal Sensor môže byť súčasťou väčšieho zvýhodneného balíka Premium PLUS.

Vzorka: sliny

IDB Sensor

Zápalové ochorenie čreva, nazývané tiež Crohnova choroba (podľa objaviteľa Bernharda Crohna), je väčšinou chronické ochorenie čreva, ktoré môže postihnúť celú tráviacu sústavu od úst až po konečník.

Hlavným prínosom tejto genetickej analýzy je vedieť, že človek patrí k ohrozeným ľuďom. Všímaním si prvých príznakov sa tak dá ochorenie diagnostikovať a budete ušetrený dlhej strastiplnej cesty k správnej diagnóze a jej liečbe. Ak by sa tieto ochorenia rozvinuli, je možné ich vhodnou stravou alebo farmakogeneticky prispôsobenou medikamentóznou terapiou liečiť.

Mnohé prípady sú diagnostikované neskoro, má tento génový test zmysel pre osoby s opakovanými zažívacími ťažkosťami, pretože môže byť zvýšené riziko vzniku zápalového ochorenia čriev detekované a môže byť stanovená správna diagnóza.

Asi jeden zo 700 Európanov trpí týmto zápalovým ochorením čreva (Crohnova choroba). Veľká časť nových prípadov sa týka ľudí vo veku 16 – 35 rokov a ľudí, ktorí sú starší ako 60.

Príčiny choroby nie sú ešte úplne objasnené. Znalosť tejto choroby môže umožniť terapiu, ktorá v súčasnej dobe zahŕňa boj s príznakmi a zmiernenie imunitnej reakcie pomocou imunosupresívnych liekov. Cieľom terapie je liečba relapsov, zabrániť ďalším relapsom a liečiť vzniknuté komplikácie ako stenózy, fistuly a perforácie črevného tkaniva.

Význam testu IDB Sensor:

 • – včasná diagnostika a správna liečba Crohnovej choroby
 • – posúdi riziko Crohnovej choroby
 • – okamžité rozpoznanie prvých príznakov
 • – prispôsobené odporúčania výživy pre úľavu od príznakov

 

Gluten Sensor

Gluténová intolerancia postihuje v Európe 1 osobu zo 120.

Intolerancia gluténu sa môže spravidla vyskytnúť v každom veku, ale v dvoch životných etapách je obzvlášť agresívna: prvá fáza nastupuje často v kojeneckom veku, počas prechodu z mlieka na tuhú stravu, druhá sa vyvinie asi vo 4. desaťročí života. Nápadné je, že postihnutými sú častejšie ženy ako muži.

95% intolerancie lepku sa spúšťa zdedeným defektom v dvoch určitých génoch, ktoré sa podieľajú na funkcii imunitného systému. Ak sú tieto gény chybné, spúšťa lepok, ktorý je obsiahnutý v mnohých potravinách, v čreve reakciu imunitného systému: to pokúša sa bojovať proti lepku ako pri bakteriálnej infekcii.

U kojencov a malých detí môže týmto dôjsť aj k poruchám rastu. Symptómy môžu byť rozličné (napr. svrbivé vyrážky s pľuzgiermi = Dermatitis herpetiformis), takže nemusia mať nič spoločné s tráviacim traktom, čo výrazne sťažuje stanovenie diagnózy na intoleranciu lepku.

Vyskytujú sa aj sprievodné ochorenia, ako diabetes mellitus typu 1, anémia, osteoporóza, ako aj následné choroby ako je intolerancia laktózy. Ak sa choroba dlhé roky nediagnostikuje alebo nie je zavedená bezlepková diéta, môže týmto dôjsť k stále väčšiemu poškodeniu čreva a v ojedinelých prípadoch až k nádorom v rozličných častiach tela.

Prínos génovej analýzy Gluten Sensor:

 • – včasná diagnóza a úprava stravy pre oslobodenie od príznakov
 • – okamžité rozpoznanie prvých príznakov
  – prispôsobenie stravy pre úplné oslobodenie od príznakov
 • – ochrana proti niekedy fatálnymi následky choroby
 • – lekársky asistovaný program

 

Lactose Sensor

Často sa intolerancia laktózy nerozpozná počas dlhých rokov, pretože závažnosť symptómov je závislá od množstva prijatého mliečneho cukru a obtiaže sa chybne interpretujú všeobecne ako zažívacie ťažkosti. Preto je genetický test na zistenie intolerancie laktózy nápomocný k tomu, aby sa ujasnila osobná neznášanlivosť a zabránilo sa ďalším komplikáciám.

Neznášanlivosť mliečneho cukru, nazývaná tiež laktózová intolerancia, je najviac rozšírená potravinová intolerancia medzi európskym obyvateľstvom, asi každý 4. – 6. Európan je ňou postihnutý.

Mliečny cukor sa má po príjme štiepiť v čreve enzýmom laktázy, skôr než môže byť prijatý do krvi. Tento enzým sa od detstva tvorí v čreve, pretože novorodenci sú naň odkázaní, aby mohli zužitkovávať materské mlieko a mohli tráviť. Narastajúcim vekom sa detské telo pripravuje nato, aby mohlo tráviť iné potraviny a gény, ktoré sú zodpovedné za produkciu tohto enzýmu sa postupne odpájajú. Nespracovaný mliečny cukor tvorí totiž vynikajúci zdroj živín pre črevné baktérie, ktoré sa rýchlo množia a kvasia cukor na tuk, kyselinu mliečnu a octovú, ako aj rôzne plyny. Tento proces vedie k rôznym symptómom, ktoré sa u rôznych osôb môžu prejavovať v rôznej sile.K tomu patria aj tráviace problémy ako nafukovanie, kŕče a hnačky, ako aj celý rad nešpecifikovaných ťažkostí ako je únava a kožné problémy.

Prínos génovej analýzy Lactose Sensor:

 • – včasná diagnóza a úprava stravy pre oslobodenie od príznakov
 • – genetická analýza vrodeného rizika
 • – okamžité rozpoznanie prvých príznakov
 • – prispôsobenie stravy pre úplné oslobodenie od príznakov
 • – lekársky asistovaný program

premium-sensor-fem

Pozrite si príklad ako vyzerá brožúra s výsledkami:
Vyhodnotenie testu zahŕňa aj Gastro Intestinal Sensor

Vyhodnotenie testu vo verzii pre mužov (v angličtine)