premium-sensor-fem

HIV Resistance Sensor

198,00

Je možné, že patríte medzi 20% šťastlivcov, ktorí majú veľmi nízku pravdepodobnosť nakazenia sa vírusom HIV. Dokonca 1% populácie je úplne rezistetné voči HIV – nikdy sa nenakazí.  Otestujte sa a uvidíte, nakoľko sú vaše gény odolné. Génová analýza určí zosúladenie liekov s génmi postihnutého.

Kategórie:

HIV RESISTANCE SENSOR

Choroba HIV sa od 1980 rozšírila do celého sveta a doteraz bolo infikovaných asi 34 miliónov ľudí. Ochorenie prebieha roky až desaťročia bez výrazných príznakov, až kým nie je funkcia imunitného systému tak obmedzená, že do tela môžu prenikať iné infekcie, až mu napokon spôsobia smrť.

Medikamentóznou liečbou sa oproti tomu podobá infekcia HIV chronickému ochoreniu, pri ktorom sa väčšina infikovaných dožíva aj viac ako 70 rokov. Preto má v prípade infekcie veľký význam efektívna liečba. Rozdielmi v génoch, ktoré transformujú lieky v tele je možné, že sa účinok niektorých liekov buď neaktivuje, alebo sa pretransformovávajú pomaly alebo vedú pri pravidelnom užívaní k predávkovaniu. Preto má pre terapiu veľký význam genetické zosúladenie schopnosti transformácie liekov súvisiacich s HIV.

Význam genetického testu:

– dozviete sa, či vás vaše gény chránia pred HIV alebo vám hrozí riziko nákazy
– určíme, ktoré z liekov pre danú diagnózu sú pre vás najvhodnejšie

Nakazení vírusom HIV sa môžu pri vhodných liekoch dožiť aj 70 rokov. Preto má pre terapiu veľký význam genetické zosúladenie liekov.

premium-sensor-fem

Pozrite si príklad ako vyzerá brožúra s výsledkami:
Vyhodnotenie testu zahŕňa aj HIV Resistance Sensor

Vyhodnotenie testu vo verzii pre mužov (v angličtine)