premium-sensor-fem

Hypertonia Sensor

198,00

Popri genetických faktoroch zohráva rozhodujúcu úlohu pri vzniku vysokého krvného tlaku aj životné prostredie a životný štýl. Preto je dôležité poznať aj tieto rizikové faktory a zmeniť svoj spôsob života, aby ste sa im tak, čo možno najlepšie, vyhli.

HYPERTONIA SENSOR

Génová analýza odhaľujúca rizikové faktory pre vysoký krvný tlak sa dá objednať samostatne, alebo ako súčasť zvýhodnených balíkov: Premium Plus alebo Primary Prevention Sensor.

Zanechať fajčenie je jedným z najdôležitejších opatrení na zníženie krvného tlaku a udržanie ho v normálnom rozsahu. Dokonca aj fajčiari, ktorí prestali v strednom veku fajčiť, majú podobnú dĺžku života ako tí, ktorí nikdy nefajčili. Fajčenie okrem toho ovplyvňuje účinok liekov na zníženie krvného tlaku.

Alkohol by mal byť od 40. roku konzumovaný len s mierou, pretože množstvo skonzumovaného alkoholu má priamy vplyv na krvný tlak. Preto sa pri zvýšenej konzumácii alkoholu výrazne zvyšuje riziko mozgovej mŕtvice. Mierna konzumácia alkoholu (maximálne 1/4 l červeného vína za deň) môže krvný tlak znížiť asi o 2-4mmHg.

Nadváha je pre nielen rizikovým faktorom, ale aj zvyšuje krvný tlak. Redukcia hmotnosti má veľmi veľký vplyv na Váš krvný tlak a zistíte, že znížením hmotnosti sa zníži aj Váš krvný tlak. Zníženie krvného tlaku o 5-20 mmHg môže byť dosiahnuté na každých 10 kg zníženej hmotnosti.

Pravidelná fyzická aktivita ako plávanie, beh alebo turistika znižujú krvný tlak už pri nižšej intenzite o 4-9mmHg. Toto najúčinnejšie znižovanie krvného tlaku dosiahnete 30-minútovým športovaním niekoľko krát týždenne. Neodporúčajú sa ale druhy športu s veľkou silovou námahou.

Konzumácia soli je tiež dôležitým rizikovým faktorom pre vysoký krvný tlak, a preto by mala byť znížená na menej ako 6 g na deň. Dá sa tým očakávať zníženie krvného tlaku o 8 mmHg.

Vzorka: sliny

Výhody genetického testu:

– dozviete sa, či vám hrozia problémy s vysokým tlakom
– odporučíme vám preventívny program vhodný na zníženie krvného tlaku (stravovanie, vhodný šport)
– vy a váš lekár sa dozviete nakoľko je pre vás účinných 12 relavantných liekov a ktoré nie
sú pre vás vhodné pre ich vedľajšie účinky

Ak sa o riziku zvýšeného krvného tlaku vie, je možné cielenou prevenciou a lekárskym pozorovaním účinne zasiahnuť. Môže sa tak zabrániť smrteľnému ohrozeniu.

Pozrite si príklad ako vyzepremium-sensor-femrá brožúra s výsledkami:
Vyhodnotenie testu zahŕňa aj analýzu Hypertonia Sensor

Vyhodnotenie testu vo verzii pre mužov (v angličtine)