premium-sensor-fem

Lactose Sensor

150,00

Každý 4. – 6. Európan je postihnutý intoleranciou mliečneho cukru. Genetický test na zistenie intolerancie laktózy je nápomocný k tomu, aby sa ujasnila osobná neznášanlivosť a zabránilo sa ďalším komplikáciám.

LACTOSE SENSOR

Často sa intolerancia laktózy nerozpozná počas dlhých rokov, pretože závažnosť symptómov je závislá od množstva prijatého mliečneho cukru a obtiaže sa chybne interpretujú všeobecne ako zažívacie ťažkosti. Preto je genetický test na zistenie intolerancie laktózy nápomocný k tomu, aby sa ujasnila osobná neznášanlivosť a zabránilo sa ďalším komplikáciám.

Neznášanlivosť mliečneho cukru, nazývaná tiež laktózová intolerancia, je najviac rozšírená potravinová intolerancia medzi európskym obyvateľstvom, asi každý 4. – 6. Európan je ňou postihnutý.

Mliečny cukor sa má po príjme štiepiť v čreve enzýmom laktázy, skôr než môže byť prijatý do krvi. Tento enzým sa od detstva tvorí v čreve, pretože novorodenci sú naň odkázaní, aby mohli zužitkovávať materské mlieko a mohli tráviť. Narastajúcim vekom sa detské telo pripravuje nato, aby mohlo tráviť iné potraviny a gény, ktoré sú zodpovedné za produkciu tohto enzýmu sa postupne odpájajú. Nespracovaný mliečny cukor tvorí totiž vynikajúci zdroj živín pre črevné baktérie, ktoré sa rýchlo množia a kvasia cukor na tuk, kyselinu mliečnu a octovú, ako aj rôzne plyny. Tento proces vedie k rôznym symptómom, ktoré sa u rôznych osôb môžu prejavovať v rôznej sile.K tomu patria aj tráviace problémy ako nafukovanie, kŕče a hnačky, ako aj celý rad nešpecifikovaných ťažkostí ako je únava a kožné problémy.

Prínos génovej analýzy Lactose Sensor:

  • – včasná diagnóza a úprava stravy pre oslobodenie od príznakov
  • – genetická analýza vrodeného rizika
  • – okamžité rozpoznanie prvých príznakov
  • – prispôsobenie stravy pre úplné oslobodenie od príznakov
  • – lekársky asistovaný program

 

premium-sensor-fem

Pozrite si príklad ako vyzerá brožúra s výsledkami:
Vyhodnotenie testu Lactose Sensor

Vyhodnotenie testu vo verzii pre mužov (v angličtine)