Rakovina a aká môže byť prevencia

Rakovina vzniká v mnohých prípadoch súhrou génových defektov a vplyvom životného prostredia. Tak sú mnohí ľudia vzhľadom na ich gény výrazne predisponovaní. V týchto prípadoch nezdravý spôsob života riziko ešte zvyšuje. Preto je dôležitá prevencia – vedieť o svojom vrodenom riziku, aby sa v prípade potreby urobili preventívne opatrenia a zmeny životného štýlu s cieľom vzdorovať ich vysokému genetickému riziku.

Odporúča sa pozitívny prístup k životu!

RAKOVINA PRSNÍKA

Úmrtnosť sa neustále znižuje. Napriek tomu je dôležité nenechať rakovinu prsníka vzniknúť, čo dnešné moderné možnosti diagnostiky ponúkajú. Aj v tých prípadoch, keď sa rakovina prsníka už rozvinula, je veľmi dôležité a zmysluplné poznať podmienky vzniku a príčiny, aby sa im, ak je to možné, zabránilo. Preto je veľmi významné poznať vlastné genetické predpoklady a vhodným spôsobom života sa starať, čo možno najlepšie, o svoje zdravie.
Hoci sa mnohé prípady rakoviny prsníka vyskytnú až v neskoršom veku, odhaduje sa, že asi v 58% prípadoch zohrávajú génové defekty určitú úlohu. Teraz je možné nechať otestovať 10 génov spájaných s rakovinou prsníka, aby sa zistilo individuálne riziko ochorenia. Ak je riziko výrazne zvýšené, dá sa mu efektívne čeliť vyváženou stravou a vyhýbaním sa rizikovým faktorom. Vďaka presnejšiemu, skorému a pravidelnému skríningu sa dá choroba diagnostikovať včas a aj včas liečiť.

Prevencia a včasná diagnostika rakoviny prsníka

Ak aj žena nemá geneticky oslabenú ochranu pred rakovinou prsníka, rakovina sa však v určitom veku môže vyskytnúť. Preto sú vhodné obvyklé preventívne samovyšetrenia. Existuje celý rad rizikových faktorov, ktoré aj bez genetických defektov riziko rakoviny prsníka zvyšujú:

 • Nadváha zvyšuje 2,5-násobne riziko rakoviny prsníka aj bez genetických faktorov. Dbajte teda na svoju optimálnu hmotnosť.
 • Fajčenie je tiež významným rizikovým faktorom, ktorý zvyšuje riziko ochorenia o 30% a preto by ste sa mu mali vyhýbať (aj pre ďalšie zdravotné problémy, ktoré fajčenie môže spôsobiť).
 • Konzumácia alkoholu – viac ako 20g denne (cca 120 ml červeného vína) zvyšuje, pravdepodobne v dôsledku zvýšenej hladiny pohlavných hormónov, riziko rakoviny prsníka o 30%, a preto je potrebné sa alkoholu vyhýbať.
 • Významným rizikovým faktorom rakoviny prsníka je nedostatok Vitamínu D. Zvyčajne sa vitamín D tvorí za slnečného svetla v koži pôsobením UV-B lúčov. U ľudí, ktorí sa slnku vyhýbajú alebo žijú v menej slnečných krajinách, môžu mať nedostatok vitamínu D. Tento nedostatok sa spája s mnohými druhmi rakoviny, a preto sa odporúča dostatočný prísun vitamínu D. Správne množstvo vitamínu D, sa môže kontrolovať krvným testom.

Včasná diagnostika zohráva pri každom druhu rakoviny rozhodujúcu úlohu, preto existuje pre každú ženu každoročná preventívna prehliadka. Okrem tejto preventívnej prehliadky by sa mali ženy s genetickým profilom riadiť nasledujúcimi opatreniami, vďaka ktorým je možné rakovinu okamžite rozpoznať a včas liečiť:

 • Choďte od 20. roku veku raz ročne na lekárske vyšetrenie prsníka.
 • Robte si tiež od 20. roku veku pravidelné samovyšetrenie prsníkov prehmataním tkaniva. Ak si objavíte uzlík, okamžite sa o tom porozprávajte so svojím lekárom.
 • Od 40. roku veku choďte každé 1-2 roky na mamografické vyšetrenie.

RAKOVINA ČREVA

Rakovina hrubého čreva a konečníka je jedným z najčastejších prípadov rakoviny v západnom svete. Postihuje viac ako 6% populácie. Šanca na zotavenie je relatívne dobrá pri včasnej diagnostike. Muži sú častejšie postihnutí kolorektálnym karcinómom v pomere pohlavia 60/40. Približne 90% prípadov rakoviny hrubého čreva sa vyskytuje po 50. roku veku. Štatisticky má 1 zo 100 ľudí vo veku od 45 do 75 rokov nezistenú rakovinu a približne 3 zo100 majú benígne polypy v čreve, ktoré by mali byť odstránené ako preventívne opatrenie.Nedostatok vitamínu D a prítomnosť polypov hrubého čreva, ako aj genetická predispozícia alebo rôzne ochorenia čreva (ulcerózna kolitída alebo Crohnova choroba) sú ďalšími faktormi, ktoré podporujú rozvoj ochorenia. Výživa hrá dôležitú úlohu pri rakovine hrubého čreva. Denná spotreba 100 g červeného mäsa zvyšuje riziko o 49%. Pri 100 g salámy sa riziko zvyšuje asi o 70%. Zvýšením príjmu vlákniny môže byť riziko znížené o 40%. Obezita, roky fajčenia a nedostatočné vystavenie sa slnečnému žiareniu, ktoré vedie k nedostatku vitamínu D, sú tiež rizikovými faktormi pre vznik ochorenia.

Prevencia a včasná diagnóza rakoviny čreva

Ak osoba nie je geneticky disponovaná k rakovine hrubého čreva, odporúča sa dodržiavanie všeobecných pravidiel zdravého života. Týkajú sa výživy a platia podľa súčasného stavu vedy ako preventívne opatrenia:

 • nadobudnite a udržujte si normálnu telesnú hmotnosť
 • jedzte vyvážene potraviny, ktoré obsahujú obzvlášť veľa tuku a cukru, by sa mali konzumovať len príležitostne a v malých množstvách
 • jedzte bohato vlákniny
 • znížte svoju spotrebu červeného mäsa
 • jedzte pravidelne ryby
 • alkohol by sa mal konzumovať len v malých množstvách
 • zabezpečte si pravidelný príjem vitamínu D3

Ak sa rakovina zistí dostatočne skoro, je zvyčajne dobre a účinne liečiteľná. Odporúčaný preventívny program pozostáva z nasledujúcich vyšetrení z chemického testu stolice, imunologického testu stolice a malej/rozsiahlej kolonoskopie.
Rakovina hrubého čreva zvyčajne zostáva nezistená v skorých štádiách, čo sťažuje včasnú diagnostiku a včasnú liečbu. Nasledujúce symptómy sa môžu vyskytnúť u pokročilého kolorektálneho karcinómu:

 • krv alebo hlien v stolici
 • črevné kŕče
 • veľmi tenké kúsky stolice alebo stolica ako kozie bobky
 • hnačka a zápcha
 • nadúvanie
 • anémia (spôsobená stratou krvi)
 • zníženie výkonu
 • únava a všeobecná slabosť
 • strata telesnej hmotnosti

RAKOVINA KOŽE

Aj keď sa rakovina kože vyvíja viditeľne na povrchu kože a môže byť teoreticky ľahko diagnostikovaná a liečená, niektoré nádory sa zvyčajne vyvíjajú nenápadne a na skrytých miestach, čo spôsobuje symptómy len vtedy, keď sa už rozšírili po celom tele.
Okrem nadmerného UV žiarenia zo slnka alebo solária sa významne podieľajú vo vývoji rakoviny kože aj genetické faktory. Osobitne ohrození sú teda jedinci so zvýšeným počtom znamienok, s rodinnou anamnézou rakoviny kože a s typmi pleti, ktoré spôsobujú zlé opálenie a mierny úpal.
Existujú v podstate dva rôzne typy rakoviny kože – svetlo sfarbená rakovina kože a čierna rakovina kože.

 1. Svetlo sfarbená rakovina kože: To spôsobuje rakovinové zvýšenie jasných kožných buniek (bazálne bunky alebo ostnaté bunky). Hoci je táto forma rakoviny bežná, je zvyčajne dobre liečiteľná a zriedkavo fatálna.
 2. Čierna rakovina kože, známa tiež ako melanóm, je vzácnejšia a nebezpečnejšia. Je spôsobená rakovinovou proliferáciou pigmentových buniek, ktoré sú zvyčajne zodpovedné za opálenie pokožky.

Prevencia a včasná diagnostika rakoviny kože

Ochrana pred nadmerným UV žiarením opaľovacími krémami je primárnym preventívnym opatrením proti rozvoju rakoviny kože. Okrem tejto prevencie má včasné odhalenie ochorenia veľký význam pre úspech liečby. Zvyčajne sa kožná rakovina tvorí zo znamienok, ktoré sa môžu meniť vizuálne a môžu viesť k nepríjemným pocitom. Počas návštevy lekára sa podozrivé znamienko vyšetrí vizuálne a v prípade potreby aj laboratórne, aby bolo možné diagnostikovať možný karcinóm kože. V mnohých prípadoch je znamienko následne vyrezané, čím sa rakovina účinne vylieči.

Predovšetkým pre geneticky determinované osoby a osoby, ktoré už mali rakovinu kože, je pravidelné samovyšetrenie nevyhnutnou súčasťou včasného odhalenia. V závislosti od úrovne rizika, každých 3 až 6 mesiacov, by mali byť všetky časti tela vyšetrené na zmeny kože (najmä v oblasti znamienka).

Odporúčajú sa nasledujúce opatrenia včasného odhalenia:

 • Všetky oblasti pokožky kontrolujte vizuálne a palpačne približne každých šesť mesiacov.
 • Ak spozorujete zmeny na koži alebo na znamienkach, okamžite to oznámte svojmu lekárovi.
 • Používajte vhodné opaľovacie krémy počas dovolenky.

RAKOVINA PĽÚC

V dôsledku nových mutácií v bunke začína rakovina pľúc rásť nekontrolovane a vytvára nádor. Rôzne vplyvy prostredia, ako je fajčenie tabaku alebo vdychovanie sadzí, jemného prachu a splodín, sa neustále pokúšajú poškodiť DNA buniek. Niektoré gény však dokážu tieto jedovaté látky rozpoznať a zneškodniť skôr, než môžu spôsobiť veľké škody. U mnohých ľudí sú však gény zodpovedné za takúto detoxikáciu narušené genetickými variáciami.

Prevencia a rizikové faktory rakoviny pľúc

Najvýznamnejším rizikovým faktorom je fajčenie tabaku (ako pre osoby s genetickými dispozíciami, tak aj pre tých s optimálne fungujúcimi génmi detoxikácie). Fajčenie stojí približne za 85% všetkých ochorení rakovinou pľúc. Popri aktívnom fajčení je približne za 3-5% prípadov rakoviny pľúc zodpovedné pasívne fajčenie. Aj keď už fajčíte niekoľko desiatok rokov, ak fajčenie zanecháte, riziko sa s postupom času výrazne zníži. Po fajčení je najvýznamnejším rizikovým faktorom pre vznik rakoviny pľúc rádioaktívny plyn radón, ktorý môže stúpať zo zeme a dostávať sa do šácht alebo starých pivníc. Účinnou metódou prevencie je v tomto prípade dostatočné vetranie pivnice. Ďalšie pracovné rizikové faktory zahŕňajú vdychovanie splodín, jemného prachu v stavebníctve, baníctve alebo pri spracovaní kovov. Mimoriadne problematický je prach pozostávajúci z kremeňa, arzénu, chrómu, zlúčeniny niklu a azbestu.

Určitý životný štýl môže riziko rakoviny pľúc a iných druhov rakoviny výrazne znížiť. Strava bohatá na antioxidanty (vitamín C, vitamín E, selén, zinok, kyselina α-lipoová) môže pomôcť neutralizovať škodlivé voľné radikály a znížiť riziko rakoviny. Jedzte preto dostatočné množstvo rôzneho ovocia a zeleniny. Najmä u osôb s obmedzenou schopnosťou detoxikovať ťažké kovy je strava bohatá na minerály, ako je vápnik, zinok a selén, veťmi vhodná. Tiež nedostatok vitamínu D je rizikovým faktorom pre vznik rôznych rakovinových ochorení. Preto sa často zdržiavajte vonku a jedzte stravu bohatú na vitamín D3 (obsiahnutý v rybách, mliečnych výrobkoch a doplnkoch stravy).

Príznaky a včasná diagnostika rakoviny pľúc

Rakovina pľúc je spojená s viditeľnými príznakmi zvyčajne až vo veľmi neskorom štádiu. V tomto štádiu potom rakovina často už nie je liečiteľná. Najvyššiu šancu na prežitie majú osoby, ktoré náhodne alebo na základe cielených preventívnych vyšetrení rakovinu odhalia ešte v štádiu bez príznakov a začnú s liečbou. Skríningová štúdia napríklad ukázala, že päťročná miera prežitia u osôb, ktoré majú príznaky, bola iba 14%. Naproti tomu päťročná miera prežitia u tých, ktorých rakovina bola vďaka skríningu rozpoznaná v bezpríznakovom štádiu, bola približne 80%.

Príznaky sa u rakoviny pľúc zvyčajne objavujú až relatívne neskoro a lekár by ich mal ihneď vyšetriť. Okrem toho sú príznaky často veľmi nešpecifické a môžu byť zamenené za iné ochorenia. K príznakom patria:

 • kašeľ trvajúci dlhšie ako tri týždne
 • vykašliavanie krvi
 • únava a znížený výkon
 • strata hmotnosti
 • problémy s prehĺtaním alebo zachrípnutosť
 • bolesti kostí
 • zdurené lymfatické uzliny v oblasti krku
 • trvalé vykašliavanie hlienu
 • kolísajúca teplota
 • trvalá dýchavičnosť
 • bolesti na hrudi

Aj keď je včasné rozpoznanie pri liečbe rakoviny pľúc najdôležitejším faktorom, nevykonáva sa v mnohých krajinách žiadne rutinné vyšetrenia pľúc. Až keď sa objavia príznaky, sú pľúca vyšetrené röntgenom, MRI alebo CT. Najlepšiu prognózu ochorenia majú osoby, u ktorých bola rakovina pľúc odhalená náhodou pri röntgenovom vyšetrení. V takom prípade sa 88% postihnutých opäť uzdraví. Európske krajiny v tejto chvíli neponúkajú rutinné vyšetrenie na rakovinu pľúc. Jedinou možnosťou je v tejto chvíli súkromné vyšetrenie odborným lekárom. Pravidelné vyšetrenia pľúc na CT možno odporučiť najmä osobám s genetickými dispozíciami, ktoré sú alebo boli silnými fajčiarmi. Ak je výsledok negatívny (nebola zistená rakovina), odporúča sa toto vyšetrenie po piatich rokoch opakovať.