Riziko ochorenia pochádza aj od rodičov

Žiaľ, nie sú naše gény bezchybné a každý z nás je nositeľom určitých génových defektov – rizika ochorenia, ktoré sme buď zdedili po našich rodičoch, alebo sa náhodne vytvorili.Teraz negatívne ovplyvňujú naše zdravie. Tieto génové variácie sa vyskytujú veľmi bežne a sú to často len jednoduché zmeny písmen v našom genetickom kóde. Rozličné variácie oslabujú náš imunitný systém, zvyšujú riziko srdcového infarktu alebo nám dajú zlé oči.

Samozrejme, nesie každý z nás iné variácie, čo vedie k tomu, že niektorí ľudia majú zvýšené riziko ochorenia ako infarkt a iní zas napr. intoleranciu na laktózu. Choroby, ktoré sa v určitých rodinách vyskytujú častejšie, sú dobrým príkladom toho, že individuálne riziko ochorenia môže byť od rodiny k rodine rôzne.

Istota alebo riziko ochorenia

Tieto génové variácie môžu ovplyvniť naše zdravie, ale v mnohých prípadoch nepredstavujú istotu, že chorobu dostaneme Predstavujú len zvýšené riziko ochorenia. Či choroba prepukne, závisí od vonkajších vplyvov a od životného štýlu. Ak nejaká osoba netoleruje laktózu je dovtedy zdravá, pokiaľ nepožíva žiadne mliečne výrobky. K ťažkostiam dochádza až vtedy, keď sa vyskytnú určité vplyvy životného prostredia, v tomto prípade je to príjem laktózy prostredníctvom potravy. Tak je to aj pri iných chorobách. Ak je defektný gén, ktorý reguluje príjem železa, zvyšuje sa riziko poruchy ukladania železa a je nutná preventívna zmena životného štýlu, aby sa chorobe predišlo alebo možno úplne zabránilo.

Riziko poškodenia génov

V médiách najznámejšia príčina genetických defektov je rádioaktivita, pričom rádioaktívne žiarenie preniká do buniek a poškodzuje náš genetický kód, a tým aj naše gény.
Ďalšou príčinou mutácií a génových defektov sú určité látky, ako napr. uhlík, ktorý sa vyskytuje o.i. na grilovanom jedle. Preniká do našich buniek a poškodzuje naše gény, čo môže viesť k rakovine čreva alebo jej iným druhom. UV-žiarenie slnka poškodzuje podobne naše gény a vedie k ochoreniam ako je rakovina kože.

Tieto vplyvy môžu počas celého života meniť jednotlivé gény a narušiť ich funkciu, avšak väčšinu génových variácií dostávame zdedené od našich rodičov. Každé embryo obdrží po oplodnení vajíčka polovicu génu otca a polovicu génu matky, ktoré spoločne vytvoria nového človeka s niektorými vlastnosťami každého z rodičov. Týmito génmi sa odovzdávajú žiaľ aj génové defekty, a tak dochádza k tomu, že napr. jeden polymorfizmus, ktorý spôsobuje srdcový infarkt, sa odovzdá z otca na syna a ďalej na vnuka a v každej generácii vedie k ochoreniu. Či však bude génový defekt odovzdaný, ovplyvňuje náhoda, takže sa môže stať, že niektorí vnuci génový defekt majú a iní zase nie.

Odhalené riziko ochorenia

Týmto spôsobom je každý človek jedinečný a zhromaždením a kombináciami rozličných génových variácií má každá osoba iné zdedené zdravotne slabé alebo silné stránky. S pomocou najnovších technológií je teraz konečne možné, jednotlivé gény vyšetriť a odčítať z nich vlastné celkom osobné zdravotné riziká. S týmito vedomosťami môžeme prijať preventívne opatrenia a ochoreniam v mnohých prípadoch zabrániť. Toto je ďalší krok v preventívnej medicíne a nová generácia zdravotníckej starostlivosti.